Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

Urządzenia serii iZAZ400 oraz iZAZ600 zostały doposażone funkcjonalnie w protokół komunikacyjny DNP 3.0 dostępny poprzez łącze LAN oraz porty szeregowe RS-485 (opis implementacji).

Funkcjonalność oparta jest na wbudowanym konfiguratorze protokołu DNP 3.0, poprzez który użytkownik definiuje sygnały typu zdarzenia, pomiary, liczniki, sterowania z listy dostępnych sygnałów w zespole zabezpieczeń.

Istnieje możliwość uruchomienia komunikacji w protokole DNP 3.0 również dla starszych urządzeń, po wykonaniu aktualizacji oprogramowania firmware (w takich przypadkach prosimy o kontakt z Producentem).

Konfiguracja protokołu DNP 3.0

Przedstawiamy nową funkcjonalność iZAZ Tools - opcję dodawania komentarzy do plików rejestratora zakłóceń.

W trakcie prowadzenia prób funkcjonalnych często wymagane jest dołączenie rejestracji z urządzeń serii iZAZ. Zazwyczaj, z uwagi na ograniczony czas prób, podczas kolejnych etapów testów nie można przeprowadzić analizy plików rejestratorów zakłóceń. Dopiero po wykonanych testach przychodzi czas na podsumowanie prac zakończone protokołem. Nowa funkcjonalność ma ułatwić użytkownikom nawigację w zarejestrowanych i pobranych plikach. Dla każdej nowej pozycji w dzienniku możliwe jest dodanie krótkiej notatki opisującej wykonaną próbę. Wprowadzony tekst jest dostępny do edycji także w programie iREC podczas analizy zakłócenia (opcja Plik/Dodaj komentarz). Ponieważ notatka zapisana jest w pliku rejestracji, zostaje zachowana podczas przenoszenia lub konwersji do formatu COMTRADE i będzie zawsze dostępna.

Ponadto dodano funkcjonalność wizualizacji stanu oczekiwania na rejestrację. Wskaźnik "wirujące kafelki" oznacza proces przepisywania gotowego pliku do obszaru pamięci dostępnego dla użytkownika, po którym w dzienniku pojawi się nowy wpis o dostępnej nowej rejestracji. W przypadku wysłania polecenia pobudzenia rejestratora z okna dziennika wskaźnik "wirujące kropki" (I faza) oznacza odliczanie czasu wybiegu do zakończenia rejestracji, po którym następuje zapis pliku do pamięci.

Firma ZAZ-En zrealizowała innowacyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe obejmujące 100% uzwojeń stojana generatora, oparte o wstrzykiwanie pomocniczego sygnału pomiarowego, przy czym jego innowacyjność polega na bezpośrednim wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie uziemienia generatora – bez konieczności zastosowania transformatora separującego i dodatkowego przekładnika prądowego. W rozwiązaniu tym niezbędne jest uziemienie punktu neutralnego generatora przez rezystor. Propozycja firmy ma na celu przede wszystkim umożliwienie zastosowania tego, jakże potrzebnego zabezpieczenia, również dla średnich i mniejszych jednostek wytwórczych, których budżety przeznaczone na automatykę zabezpieczeniową są znacznie mniejsze niż dla dużych bloków generator-transformator. Rozwiązanie to stanowi kompletne zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nie wymaga stosowania dodatkowego urządzenia - zabezpieczenia, w którym realizowane jest kryterium pomiarowe, jak to ma miejsce w przypadku rozwiązań innych producentów. Pozwala to na realizację zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% stojana przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych, dając również możliwość uzupełnienia istniejących układów, bez konieczności ingerowania w istniejący system zabezpieczeń.

W celu ułatwienia konfiguracji urządzeń iZAZ w aplikacji iZAZ Tools, wprowadzono zmiany w sposobie definiowania parametrów interfejsu komunikacyjnego, niezbędnego dla ustanowienia połączenia iZAZ Tools z urządzeniem.

Dotychczas interfejsy definiowane były w osobnej zakładce i dołączane do poszczególnych urządzeń poprzez wybór z listy. W nowej wersji programu przypisano dane do połączenia (typ interfejsu oraz jego parametry) wprost do definiowanego urządzenia; na ich podstawie aplikacja automatycznie utworzy właściwy interfejs komunikacyjny.

Jak widać na poniższym obrazie, usunięto odrębne zakładki "Urządzenia/Interfejsy". Czerwone strzałki pokazują miejsca, gdzie można było wybrać zakładkę oraz skonfigurowany wcześniej interfejs. Niebieska strzałka pokazuje stan bieżący, w którym to wystarczy wybrać jeden z możliwych typów interfejsu (USB, RS485, TCP/IP) oraz ustawić jego parametry.

Aktualizacja programu iZAZ Tools jest w pełni kompatybilna z poprzednią wersją i nie wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych; wszystkie dotychczasowe ustawienia interfejsów do urządzeń zostaną zachowane.

Konfiguracja interfejsów i urządzeń

W celu realizacji selektywnego zabezpieczenia łukochronnego pola, wprowadzono do oferty wersję modułu wejść dwustanowych / wyjść przekaźnikowych o oznaczeniu IO-F. Moduł ten zawiera 4 niezależne wejścia czujnika błysku iARC, co umożliwia podłączenie 4 czujników z poszczególnych przedziałów pola SN. Każde z wejść umożliwia podłączenie do trzech równolegle działających czujników, stąd nie ma ograniczeń z zastosowaniem kilku czujników dla danego przedziału, bądź większej ilości czujników np. z przedziałów szynowych całej sekcji. W takim przypadku, jeżeli istnieje potrzeba podłączenia większej ilości czujników, istnieje możliwość zastosowania kilku modułów typu IO-F (maksymalnie 4 moduły, co daje 16 wejść iARC, czyli 16x3 = 48 czujników błysku).

Moduł IO-F