Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

W bibliotece funkcji konfiguracji urządzeń serii iZAZ, w grupie funkcji predefiniowanych automatyk, została zaimplementowana funkcja TRU przeznaczona do regulacji napięcia transformatora poprzez przełączenie jego zaczepów. Funkcja ta może być stosowana dla transformatorów dwu- i trójuzwojeniowych. Dzięki wykorzystaniu możliwości konfiguracyjnych automatyka może być uzupełniona o dodatkowe funkcje, np. przeciążeniowe, napięciowe oraz kontrolę przełączników krańcowych. Funkcja TRU jest dostępna w zespołach zabezpieczeń typu iZAZ400 oraz iZAZ600.

Ogólnie działanie układu obejmuje podjęcie decyzji o przełączeniu zaczepu w oparciu o analizę napięć wyjściowych transformatora, z ewentualnym uwzględnieniem korekcji o spadek napięcia na dopływach do odbiorcy. Automatyka wyposażona jest w blokady, uniemożliwiające przełączanie zaczepów transformatora po osiągnięciu wartości krańcowych lub wartości granicznych napięć czy prądów. Funkcja może być ustawiona w tryb sterowania „automatycznego” lub „ręcznego” bądź odstawiona. Zmianę trybu pracy dokonuje się poprzez odpowiednią nastawę; dodatkowo przełączenie trybu sterowania automatycznego na ręczny możliwe jest z wykorzystaniem odpowiedniego wejścia logicznego. W trybie ręcznym przełączenie zaczepów transformatora inicjowane jest stanem logicznym, a w trybie automatycznym start procesu przełączania realizowany jest zgodnie z algorytmem szczegółowo opisanym w dokumentacji (opis funkcji zabezpieczeń i automatyk).

iZAZ200-SPZ: schemat połączeń zewnętrznych

iZAZ200-SPZ

Miło nam poinformować o dostępności nowej aplikacji urządzenia iZAZ200: automatu SPZ - zamiennika do stosowanych wszechstronnie urządzeń typu RPZ.

iZAZ200-SPZ jest specjalnym wykonaniem sprzętowym, bez torów wejść analogowych, ze zwiększoną ilością wejść dwustanowych, zaprojektowanym w celu umożliwienia realizacji automatyki samoczynnego ponownego załączenia.

Przy współpracy ze specjalistami z jednej z krajowych spółek dystrybucyjnych, podczas implementacji funkcjonalności stosowanych dotychczas automatów serii RPZ w różnorodnych wersjach (RPZ-2P, RPZ-2Z, RPZ U-23 i RPZ-20), uzyskano finalnie produkt o nazwie iZAZ200-SPZ z przygotowaną dedykowaną konfiguracją umożliwiającą zastąpienie automatów poprzedniej generacji. Zastosowanie urządzenia iZAZ200 w projektowanym układzie automatyki SPZ daje możliwość wykorzystania do diagnostyki stanu pracy pola rejestratora zdarzeń, zadziałań oraz liczników cykli SPZ (udanych i nieudanych). Dla uproszczenia obsługi związanej z eksploatacyjnymi odczytami stanów liczników SPZ, na wyświetlaczu prezentowane są cyklicznie poszczególne liczniki w taki sposób, by możliwy był odczyt stanów wszystkich liczników, bez konieczności nawigacji po menu LCD urządzenia. Opcja komunikacji szeregowej (RS-485 z protokołem MODBUS RTU) umożliwia zdalny odczyt rejestratorów i liczników poprzez system nadrzędny bądź dedykowaną aplikację inżynierską iZAZ Tools. Dla potrzeb lokalnej komunikacji dostępny jest port USB na panelu operatora iZAZ200. Wykorzystanie aplikacji iZAZ Tools ułatwia również obsługę w zakresie nastaw automatyki. Urządzenie iZAZ200-SPZ standardowo przygotowane jest do zabudowy zatablicowej; adapter montażowy ANT-200 umożliwia montaż natablicowy (analogicznie do zastępowanych automatów RPZ).

iZAZ200-SPZ: modernizacja pola SPZ

Modernizacja pola SPZ

Urządzenia serii iZAZ400 oraz iZAZ600 zostały doposażone funkcjonalnie w protokół komunikacyjny DNP 3.0 dostępny poprzez łącze LAN oraz porty szeregowe RS-485 (opis implementacji).

Funkcjonalność oparta jest na wbudowanym konfiguratorze protokołu DNP 3.0, poprzez który użytkownik definiuje sygnały typu zdarzenia, pomiary, liczniki, sterowania z listy dostępnych sygnałów w zespole zabezpieczeń.

Istnieje możliwość uruchomienia komunikacji w protokole DNP 3.0 również dla starszych urządzeń, po wykonaniu aktualizacji oprogramowania firmware (w takich przypadkach prosimy o kontakt z Producentem).

Konfiguracja protokołu DNP 3.0

Przedstawiamy nową funkcjonalność iZAZ Tools - opcję dodawania komentarzy do plików rejestratora zakłóceń.

W trakcie prowadzenia prób funkcjonalnych często wymagane jest dołączenie rejestracji z urządzeń serii iZAZ. Zazwyczaj, z uwagi na ograniczony czas prób, podczas kolejnych etapów testów nie można przeprowadzić analizy plików rejestratorów zakłóceń. Dopiero po wykonanych testach przychodzi czas na podsumowanie prac zakończone protokołem. Nowa funkcjonalność ma ułatwić użytkownikom nawigację w zarejestrowanych i pobranych plikach. Dla każdej nowej pozycji w dzienniku możliwe jest dodanie krótkiej notatki opisującej wykonaną próbę. Wprowadzony tekst jest dostępny do edycji także w programie iREC podczas analizy zakłócenia (opcja Plik/Dodaj komentarz). Ponieważ notatka zapisana jest w pliku rejestracji, zostaje zachowana podczas przenoszenia lub konwersji do formatu COMTRADE i będzie zawsze dostępna.

Ponadto dodano funkcjonalność wizualizacji stanu oczekiwania na rejestrację. Wskaźnik "wirujące kafelki" oznacza proces przepisywania gotowego pliku do obszaru pamięci dostępnego dla użytkownika, po którym w dzienniku pojawi się nowy wpis o dostępnej nowej rejestracji. W przypadku wysłania polecenia pobudzenia rejestratora z okna dziennika wskaźnik "wirujące kropki" (I faza) oznacza odliczanie czasu wybiegu do zakończenia rejestracji, po którym następuje zapis pliku do pamięci.

Firma ZAZ-En zrealizowała innowacyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe obejmujące 100% uzwojeń stojana generatora, oparte o wstrzykiwanie pomocniczego sygnału pomiarowego, przy czym jego innowacyjność polega na bezpośrednim wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie uziemienia generatora – bez konieczności zastosowania transformatora separującego i dodatkowego przekładnika prądowego. W rozwiązaniu tym niezbędne jest uziemienie punktu neutralnego generatora przez rezystor. Propozycja firmy ma na celu przede wszystkim umożliwienie zastosowania tego, jakże potrzebnego zabezpieczenia, również dla średnich i mniejszych jednostek wytwórczych, których budżety przeznaczone na automatykę zabezpieczeniową są znacznie mniejsze niż dla dużych bloków generator-transformator. Rozwiązanie to stanowi kompletne zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nie wymaga stosowania dodatkowego urządzenia - zabezpieczenia, w którym realizowane jest kryterium pomiarowe, jak to ma miejsce w przypadku rozwiązań innych producentów. Pozwala to na realizację zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% stojana przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych, dając również możliwość uzupełnienia istniejących układów, bez konieczności ingerowania w istniejący system zabezpieczeń.