W bibliotece funkcji konfiguracji urządzeń serii iZAZ, w grupie funkcji predefiniowanych automatyk, została zaimplementowana funkcja TRU przeznaczona do regulacji napięcia transformatora poprzez przełączenie jego zaczepów. Funkcja ta może być stosowana dla transformatorów dwu- i trójuzwojeniowych. Dzięki wykorzystaniu możliwości konfiguracyjnych automatyka może być uzupełniona o dodatkowe funkcje, np. przeciążeniowe, napięciowe oraz kontrolę przełączników krańcowych. Funkcja TRU jest dostępna w zespołach zabezpieczeń typu iZAZ400 oraz iZAZ600.

Ogólnie działanie układu obejmuje podjęcie decyzji o przełączeniu zaczepu w oparciu o analizę napięć wyjściowych transformatora, z ewentualnym uwzględnieniem korekcji o spadek napięcia na dopływach do odbiorcy. Automatyka wyposażona jest w blokady, uniemożliwiające przełączanie zaczepów transformatora po osiągnięciu wartości krańcowych lub wartości granicznych napięć czy prądów. Funkcja może być ustawiona w tryb sterowania „automatycznego” lub „ręcznego” bądź odstawiona. Zmianę trybu pracy dokonuje się poprzez odpowiednią nastawę; dodatkowo przełączenie trybu sterowania automatycznego na ręczny możliwe jest z wykorzystaniem odpowiedniego wejścia logicznego. W trybie ręcznym przełączenie zaczepów transformatora inicjowane jest stanem logicznym, a w trybie automatycznym start procesu przełączania realizowany jest zgodnie z algorytmem szczegółowo opisanym w dokumentacji (opis funkcji zabezpieczeń i automatyk).