Urządzenia serii iZAZ400 oraz iZAZ600 zostały doposażone funkcjonalnie w protokół komunikacyjny DNP 3.0 dostępny poprzez łącze LAN oraz porty szeregowe RS-485 (opis implementacji).

Funkcjonalność oparta jest na wbudowanym konfiguratorze protokołu DNP 3.0, poprzez który użytkownik definiuje sygnały typu zdarzenia, pomiary, liczniki, sterowania z listy dostępnych sygnałów w zespole zabezpieczeń.

Istnieje możliwość uruchomienia komunikacji w protokole DNP 3.0 również dla starszych urządzeń, po wykonaniu aktualizacji oprogramowania firmware (w takich przypadkach prosimy o kontakt z Producentem).

Konfiguracja protokołu DNP 3.0