Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

Z satysfakcją informujemy, że firma ZAZ-En sp. z o.o. otrzymała tytuł „Geparda Biznesu 2016” nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł przyznawany jest firmom, które w sposób dynamiczny rozwijają się na Polskim rynku.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2017 r., tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskały 3184 firmy z siedzibą w miastach średniej wielkości i mniejszych miejscowościach.

 

W dniach 14-16 października 2015 r. w Zabrzu odbyła się XVIII Ogólnopolska konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” zorganizowana przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP przy współudziale spółki ZPrAE z Siemianowic Śl.

Firma ZAZ-En wygłosiła referat pt:
" Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora"

W referacie przedstawiono koncepcję nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% uzwojeń stojana generatora oraz porównano jego zasadę działania z obecnie stosowanymi układami, bazującymi na wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora, uziemionego przez rezystor. Firma ZAZ-En, w ścisłej współpracy z dr. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie, rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, wykorzystującym opisaną poniżej metodę.

We wrześniowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych (9/15) Wydawnictwa SIGMA-NOT został opublikowany artykuł autorstwa Michała Krzęcio pt. „Zastosowania zespołów zabezpieczeń rodziny iZAZ”.

W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ, produkcji ZAZ-En na przykładach różnorodnych aplikacji w energetyce zawodowej, przemysłowej oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii. Zwrócono uwagę na możliwości funkcjonalne prostszych przekaźników iZAZ, w odniesieniu do bieżących potrzeb rynku elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

ZAZ-En jest jedną z wielu firm, działających na polskim rynku produkcji i usług w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Istnieje pięć lat i w tym czasie została opracowana rodzina urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, o wspólnej nazwie iZAZ , w nawiązaniu do „Zespołów Automatyki Zabezpieczeniowej”, a równocześnie nie bez sentymentu do lat pracy w ZEG-ENERGETYKA i urządzeń, w których konstruowanie i produkcję włożono wiele zaangażowania i pasji. Pierwsze lata istnienia firmy były poświęcone przede wszystkim opracowaniu podstawowej grupy urządzeń będących obecnie w ofercie. W ostatnich 2–3 latach rozpoczęła się sprzedaż urządzeń dla różnych aplikacji, począwszy od prostych przekaźników iZAZ100, a kończąc na szafach zabezpieczeń bloków generator-transformator z zabezpieczeniami iZAZ600.

W związku z optymalizacją nazewnictwa urządzeń, producent zabezpieczeń rezygnuje z używania nazwy iZAZ800 w odniesieniu do szafy zabezpieczeń z zabudowanymi zespołami zabezpieczeń iZAZ600. iZAZ800 nie stanowił odrębnego produktu, a tylko odnosił się do szafy zabezpieczeń z zabudowanymi zespołami iZAZ600 w różnych konfiguracjach.

We wrześniowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych (9/14) Wydawnictwa SIGMA-NOT został opublikowany artykuł autorstwa Zygmunta Kurana, Marcina Lizera i Michała Krzęcio pt. „Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ – rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora”.

W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ produkcji firmy ZAZ-En oraz propozycję rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana generatora średniej i dużej mocy.

Firma ZAZ-En w ścisłej współpracy z dr. inż. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, bazującego na iniekcji sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora. Przedstawiono koncepcję działania zabezpieczenia oraz sposób realizacji układu pomiarowego. (...) 

Prototypowa wersja zabezpieczenia zostanie zainstalowana na dużym bloku energetycznym w jednej z największych elektrowni w Polsce. Pozwoli to na praktyczną weryfikację działania układu modelowego, a także umożliwi sprawdzenie odporności na zakłócenia pojawiające się w typowych warunkach eksploatacyjnych.