Wybierz swój język

Oferta produktowa - zespoły zabezpieczeń średniego napięcia

iZAZ100

to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych. Dostępne w wykonaniu prądowym, napięciowym, ziemnozwarciowym, częstotliwościowym oraz specjalnym. Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w prostych układach automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej. Takie zabezpieczenia mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie są wymagane duża ilość wejść/wyjść i rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe. Natomiast sprawdzają się w układach, w których istotne znaczenie mają niewielkie rozmiary obudowy, niski pobór mocy i niskie koszty.

iZAZ200

to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie czterech wejściach pomiarowych. Urządzenia te charakteryzują się wysoką dokładnością i pewnością działania. Mogą pracować w układach automatyki jako zaawansowane funkcjonalnie zabezpieczenia częstotliwościowe, mocowe, napięciowe, prądowe, i ziemnozwarciowe. W urządzeniach tych, po odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i programowej, są dostępne automatyki SCO, SPZ i SNO. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia zostały wyposażone w funkcje pomiarowe, sygnalizacyjne, rejestrujące, sterujące i komunikacyjne z portem szeregowym RS-485 oraz USB. Elementy konstrukcyjne przekaźników są umieszczane w aluminiowej obudowie przystosowanej do montażu zatablicowego.

iZAZ300

to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, wielofunkcyjnych, o maksymalnie ośmiu konfigurowalnych wejściach pomiarowych. Urządzenia te umożliwiają realizację złożonych algorytmów zabezpieczeniowych i pozwalają na dopasowanie ilości wejść/wyjść do potrzeb chronionego obiektu. Charakteryzując się wysoką dokładnością i pewnością działania mogą pracować w oszczędnych układach automatyki zabezpieczeniowej silników, transformatorów i linii SN. Mogą też być wykorzystywane jako zabezpieczenie generatora o małej mocy. W urządzeniach tych, przy odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i programowej, są dostępne automatyki SCO, SPZ, SZR i SNO. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia zostały wyposażone w funkcje pomiarowe, sygnalizacyjne, rejestrujące, sterujące i komunikacyjne z portem szeregowym RS-485 oraz USB. Elementy konstrukcyjne tych urządzeń są montowane w aluminiowej obudowie, przystosowanej do montażu zatablicowego. Swobodnie programowalna struktura funkcjonalna zapewnia dużą elastyczność w dostosowaniu urządzeń do potrzeb zabezpieczanego obiektu na etapie produkcji i na etapie prowadzenia prac rozruchowych.

iZAZ400

to wszechstronny zespół zabezpieczeń wraz ze sterownikiem pola, umożliwiający kompleksowe zabezpieczenie pól średnich napięć (zasilających, łącznika szyn, odpływowych, transformatorowych, silnikowych, pomiarowych, itp.) oraz pól wysokich napięć. Może też być stosowany jako zabezpieczenie generatora małej mocy i bloku generator-transformator. Modułowa konstrukcja daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji sprzętowej do wymagań zabezpieczanego obiektu. Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7" umożliwia czytelną prezentację układu synoptyki pola wraz z niezbędnymi pomiarami i dodatkowymi informacjami. Swobodnie programowalna logika działania, z wykorzystaniem graficznego edytora, umożliwia czytelny i przejrzysty sposób realizacji różnorodnych aplikacji, zarówno typowych jak i dedykowanych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla określonego obiektu. Sterownik pola umożliwia sterowanie wyłącznikiem oraz łącznikami z zachowaniem wymaganych blokad funkcjonalnych. Możliwość zastosowania dwóch niezależnych w pełni redundantnych zasilaczy, co istotne z pełną separacją galwaniczną, umożliwia zwiększenie niezawodności i pewności działania urządzenia.

iZAZ600

to urządzenie, które może być wykorzystane jako zabezpieczenie generatora i bloku generator-transformator, w którym występuje wymóg przetwarzania większej liczby wejść/wyjść dwustanowych oraz torów analogowych. Użytkownik ma do dyspozycji maksymalnie 48 kanałów analogowych, 128 wejść dwustanowych oraz 233 wyjścia przekaźnikowe, w tym mocne wyjścia kontaktronowe. Większa liczba przetwarzanych sygnałów pomiarowych daje możliwość kompleksowego zabezpieczenia układu blokowego generator-transformator, transformatora WN bądź generatora pracującego bezpośrednio na szyny zbiorcze. Panel operatora z 7" dotykowym kolorowym wyświetlaczem zapewnia czytelną prezentację układu chronionego bloku wraz z najważniejszymi stanami i pomiarami. iZAZ600 jest oferowany jako indywidualne urządzenie do zabudowy w szafie zabezpieczeń bądź jako gotowa szafa zabezpieczeń. W typowych rozwiązaniach są stosowane dwie szafy zabezpieczeń jako systemy A i B, bądź jedna szafa z zabudowanymi dwoma zespołami iZAZ600.

iZAZ-INJ

to urządzenie stosowane do realizacji zabezpieczenia ziemnozwarciowego, obejmującego 100% długości uzwojeń stojana generatora. Jest przeznaczone dla generatorów, które są połączone z siecią za pośrednictwem transformatora blokowego, natomiast ich punkt neutralny jest uziemiony poprzez rezystor. Wraz z układem zabezpieczającym iZAZ-INT, stanowi zabezpieczenie ziemnozwarciowe wykorzystujące metodę wstrzykiwania sygnału pomiarowego. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych w urządzeniu dostępne są funkcje pomiarowe, sygnalizacyjne, rejestrujące i komunikacyjne.

iZAZ Tools

to oprogramowanie użytkowe służące do obsługi całej rodziny urządzeń iZAZ przy pomocy komputera PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows. Program iZAZ Tools umożliwia kompleksową obsługę urządzenia w zakresie konfigurowania i nastaw (z edycją konfiguracji w trybie graficznym), kontroli stanu urządzenia i chronionego obiektu oraz sterowania, a także interpretację i analizę rejestracji zdarzeń i zakłóceń (z użyciem zawartego w pakiecie programu iREC). Komunikacja z urządzeniami iZAZ realizowana jest w protokole MODBUS z wykorzystaniem jednego z trzech interfejsów: USB, RS-485, TCP/IP. Nowa funkcjonalność iZAZ Scada umożliwia wykonanie zbiorczej wizualizacji stanu pracy rozdzielni, opartej o system zabezpieczeń serii iZAZ wraz z opcją realizacji sterowań łączników.
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Template by Linelab.
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.