Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

W celu ułatwienia konfiguracji urządzeń iZAZ w aplikacji iZAZ Tools, wprowadzono zmiany w sposobie definiowania parametrów interfejsu komunikacyjnego, niezbędnego dla ustanowienia połączenia iZAZ Tools z urządzeniem.

Dotychczas interfejsy definiowane były w osobnej zakładce i dołączane do poszczególnych urządzeń poprzez wybór z listy. W nowej wersji programu przypisano dane do połączenia (typ interfejsu oraz jego parametry) wprost do definiowanego urządzenia; na ich podstawie aplikacja automatycznie utworzy właściwy interfejs komunikacyjny.

Jak widać na poniższym obrazie, usunięto odrębne zakładki "Urządzenia/Interfejsy". Czerwone strzałki pokazują miejsca, gdzie można było wybrać zakładkę oraz skonfigurowany wcześniej interfejs. Niebieska strzałka pokazuje stan bieżący, w którym to wystarczy wybrać jeden z możliwych typów interfejsu (USB, RS485, TCP/IP) oraz ustawić jego parametry.

Aktualizacja programu iZAZ Tools jest w pełni kompatybilna z poprzednią wersją i nie wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych; wszystkie dotychczasowe ustawienia interfejsów do urządzeń zostaną zachowane.

Konfiguracja interfejsów i urządzeń

W celu realizacji selektywnego zabezpieczenia łukochronnego pola, wprowadzono do oferty wersję modułu wejść dwustanowych / wyjść przekaźnikowych o oznaczeniu IO-F. Moduł ten zawiera 4 niezależne wejścia czujnika błysku iARC, co umożliwia podłączenie 4 czujników z poszczególnych przedziałów pola SN. Każde z wejść umożliwia podłączenie do trzech równolegle działających czujników, stąd nie ma ograniczeń z zastosowaniem kilku czujników dla danego przedziału, bądź większej ilości czujników np. z przedziałów szynowych całej sekcji. W takim przypadku, jeżeli istnieje potrzeba podłączenia większej ilości czujników, istnieje możliwość zastosowania kilku modułów typu IO-F (maksymalnie 4 moduły, co daje 16 wejść iARC, czyli 16x3 = 48 czujników błysku).

Moduł IO-F

Nowość w programie iZAZ Tools - charakterystyki zabezpieczeń iZAZ200, iZAZ300, iZAZ400, iZAZ600. Po aktualizacji programu, w oknie nastaw pojawią się symbole charakterystyk dla wybranych typów funkcji. Podgląd chakaterystyk uwzględnia aktualne nastawy zabezpieczeń oraz możliwość użycia kalkulatora, który obliczy punkt na charakterystyce, po podaniu wartości pomiarowej. Istnieje możliwość podglądu kilku charakterystyk tego samego typu na jednej osi (charakterystyka wypadkowa), np. różnych stopni zabezpieczeń nadprądowych, co daje możliwość oceny skuteczności doboru nastaw dla poszczególnych stopni.

Nowa funkcjonalność programu iZAZ Tools - iZAZ-Scada. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie jednego zbiorczego obrazu synoptyki rozdzielni osobno dla poszczególnych sekcji, wraz z dodaniem wybranych pomiarów i stanu układu łączników poszczególnych pól. Przygotowanie łącza inżynierskiego (RS-485 ; sieć LAN) daje możliwość kompleksowej obsługi urządzeń iZAZ, a ponadto umożliwia ciągłą analizę stanu pracy pól łącznie z możliwością wykonywania sterowań łączników uwzględnionych w konfiguracji zespołów iZAZ. Jednocześnie dostępny jest zbiorczy rejestrator zdarzeń, zadziałań oraz zakłóceń ze wszystkich skonfigurowanych pól online. Aplikacja iZAZ Tools umożliwia automatycznie pobieranie plików rejestratorów zakłóceń w formacie COMTRADE do późniejszej analizy. Poza tym dostępny jest podgląd wewnętrznych stanów logiki w trybie online w każdym z urządzeń iZAZ.

iZAZ-Scada

Miło nam poinformować, że firma ZAZ-En sp. z o.o. otrzymała po raz kolejny tytuł „Geparda Biznesu” nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu. Tytuł przyznawany jest firmom, które w sposób dynamiczny rozwijają się na Polskim rynku.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 2948 firm województwa śląskiego, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.