• Opis ogólny
 • Zestaw zabezpieczeń
 • Sposób zamawiania
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Urządzenia iZAZ400 to seria cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie 12 wejściach pomiarowych. Urządzenia te, charakteryzujące się wysoką dokładnością i pewnością działania, mogą pracować w układach automatyki jako kompleksowe zabezpieczenia pól średnich napięć (zasilających, łącznika szyn, odpływowych, transformatorów, silników, pomiarowych, itp.), pól wysokich napięć oraz małych generatorów. Przy odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i programowej dostępne są automatyki SCO, SPZ, SNO, ZS, SZR, SPP, APZ, a także LRW.

Istnieje możliwość zastosowania iZAZ400 jako zabezpieczenia odległościowego pięciostrefowego z charakterystykami poligonalnymi bądź kołowymi oraz funkcjami SPZ jednofazowego, łącza teletechnicznego i prądu wstecznego, lokalizatora miejsca zwarcia, blokady od kołysań mocy. iZAZ400 może również pełnić rolę zabezpieczenia różnicowego linii średnich i wysokich napięć zrealizowanego jako dwa półkomplety z dedykowanym łączem światłowodowym.

Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, urządzenia realizują pomiary, rejestracje, sterowanie awaryjne i sygnalizację. Do komunikacji z zespołem mogą być wykorzystane: dwa porty szeregowe RS-485 (COM2 opcjonalnie w wersji światłowodowej), łącze LAN przewodowe lub światłowodowe oraz port USB na panelu operatora. Modułowa konstrukcja daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji sprzętowej do wymagań zabezpieczanego obiektu. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7" umożliwia czytelną prezentację układu synoptyki pola wraz z niezbędnymi pomiarami i dodatkowymi informacjami. Swobodnie i graficznie programowalna logika działania umożliwia czytelny i przejrzysty sposób realizacji różnorodnych aplikacji, zarówno typowych jak i dedykowanych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla określonego obiektu. Sterownik pola umożliwia sterowanie wyłącznikiem oraz łącznikami z zachowaniem wymaganych blokad funkcjonalnych.

Zachowanie uniwersalności sprzętowo-programowej umożliwia zmianę konfiguracji i dostosowanie do różnorodnych obiektów w prosty i intuicyjny sposób. Opracowana przez producenta baza aplikacji daje możliwość stosowania domyślnych rozwiązań. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji, uwzględniających specyfikę zabezpieczanego obiektu i potrzeby użytkownika. Modyfikacja konfiguracji może uwzględniać uzupełnienie realizowanych funkcji zabezpieczeniowych lub automatyk oraz zmianę zależności logiczno-czasowych (m.in. sposób sterowania diodami świecącymi na panelu, sygnalizację na wyświetlaczu, sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi oraz sposób sterowania awaryjnego).

iZAZ400 został przystosowany do współpracy z czujnikiem błysku w celu realizacji funkcji zabezpieczenia łukochronnego.

Rejestratory

Urządzenie wyposażone jest w trzy różne rejestratory, umożliwiające analizę zjawisk, zachodzących w chronionym obiekcie.

Rejestrator zdarzeń – podstawowy rejestrator stanów, zapisywany w chronologicznym dzienniku zdarzeń z rozdzielczością 1 ms. Bufor okrężny pamięci o pojemności 500 zdarzeń. Rejestrowane są pobudzenia, odwzbudzenia oraz zadziałania zabezpieczeń, a także zmiany stanów wejść binarnych, automatyk oraz inne zdarzenia generowane z wewnętrznej logiki. Wszystkie zdarzenia mają możliwość indywidualnej edycji nazw oraz komentarzy, umożliwiając w ten sposób adaptację zastosowania, pod kątem ułatwienia analizy zdarzeń przez użytkownika.

Rejestrator zadziałań – umożliwia analizę ilościową zakłóceń. Oprócz czasu wystąpienia zakłócenia, rejestrator ten daje możliwość podglądu granicznych parametrów sygnałów analogowych, jakie zostały zmierzone od momentu wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji po zadziałaniu. Typy i ilość rejestrowanych danych zależą od charakteru funkcji, np. dla zabezpieczenia nadprądowego są to czas trwania zakłócenia oraz maksymalna wartość prądu w tym okresie. Rejestrator ten umożliwia szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach kryterialnych które towarzyszyły zakłóceniu, co daje użytkownikowi możliwość weryfikacji nastaw. Dla typowego rekordu o zawartości trzech danych analogowych (np. maksymalnego prądu, napięcia) wewnętrzny bufor okrężny umożliwia zapamiętanie do 200 zapisów.

Rejestrator zakłóceń – zestaw rejestratorów przebiegów analogowych i dwustanowych, z funkcją rejestratora kryterialnego, umożliwiający pełną analizę zjawisk zakłóceniowych. Urządzenie daje możliwość zaprogramowania do dwóch całkowicie niezależnie nastawianych rejestratorów. Funkcja rejestratora kryterialnego oferuje możliwość rejestrowania dowolnych spośród dostępnych w urządzeniu wielkości kryterialnych (analogowych i dwustanowych). Standardowe ustawienia czasu przedbiegu, wybiegu oraz maksymalnego czasu rejestracji umożliwiają odpowiednie ukształtowanie okna zapisu interesującego nas zjawiska. W celu optymalizacji zapisu długotrwałych zjawisk wolnozmiennych, istnieje możliwość obniżenia częstotliwości próbkowania z opcją sterowania rozrzedzeniem zapisu rejestratora wybranym sygnałem dwustanowym (np. otwarty wyłącznik, stan rozruchu, itp.). Pojemność wewnętrznego bufora jest uzależniona od ilości uaktywnionych rejestratorów, zaprogramowanych kanałów analogowych i binarnych oraz od maksymalnego czasu trwania pojedynczej rejestracji. Dla jednego rejestratora, 8 kanałów analogowych, 64 kanałów binarnych możliwy jest zapis pliku o czasie trwania 1000 s.

Cechy funkcjonalne

 • Bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk
 • Rozbudowana lista dostępnych pomiarów, m.in. pomiar wszystkich prądów i napięć oraz wielkości przeliczonych (np. mocy i energii, częstotliwości, temperatury z modelu)
 • Sterownik programowalny, reprezentowany poprzez czytelny interfejs graficzny, umożliwiający realizację różnorodnych zależności logiczno-czasowych w oparciu o wszystkie sygnały dostępne w urządzeniu
 • Liczniki umożliwiające diagnostykę stanu pracy pola (m.in. ilość zadziałań zabezpieczeń, automatyk, wyłączeń, licznik kumulowany prądów wyłącznika)
 • Swobodnie, graficznie programowalna logika działania
 • Rejestrator zdarzeń konfigurowalnych oraz systemowych
 • Rejestrator zadziałań
 • Rejestrator zakłóceń z funkcją rejestratora kryterialnego
 • Możliwość zapisu plików rejestracji na zewnętrzną pamięć przenośną FLASH (USB)
 • Wskaźnik współczynników jakościowych energii: THD, częstotliwość, ilość zaników, zapadów napięcia
 • Do 12 wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo)
 • Do 36 (4 moduły IO) przekaźników wyjściowych, w pełni programowalnych
 • Do 48 (4 moduły IO) programowalnych wejść dwustanowych do wizualizacji stanu łączników, współpracy z zabezpieczeniami zewnętrznymi
 • 16 programowalnych, dwukolorowych diod sygnalizacyjnych na panelu operatora
 • Rozbudowany system autokontroli z możliwością sygnalizacji ostrzeżeń
 • Zegar czasu rzeczywistego z możliwością synchronizacji
 • Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez interfejs RS-485 lub LAN (przewodowy lub światłowodowy) oraz poprzez standardowe gniazdo USB na płycie czołowej
 • Panel operatora z czytelnym, dotykowym i kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7 cali, klawiaturą nawigacyjną i numeryczną, z możliwością niezależnego montażu
 • Standardowo dołączane oprogramowanie użytkowe iZAZ Tools
 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (zmiana nastaw, konfiguracji)
 • Współpraca z czujnikami błysku (do 3 równolegle) w celu realizacji zabezpieczenia łukochronnego w oparciu o kryterium prądowe i napięciowe

Zestaw automatyk i zabezpieczeń jest zależny od konfiguracji kanałów analogowych i jest ograniczony maksymalną ilością obiektów konfiguracji programowej iZAZ400. W wersji programowej następuje wybór zestawu z podstawowej biblioteki aplikacji oraz możliwość indywidualnego, dedykowanego zestawienia wymaganej grupy funkcji zabezpieczeniowych. Dostępne są następujące, standardowe wersje sprzętowe konfiguracji wejść analogowych (maksymalnie 12 wejść analogowych):

A - optymalna: I13f, 3Io, I3, U13f, U2, 3Uo
B - maksymalna: I13f, I23f, 3Io, U13f, U2, 3Uo
Z - impedancyjna: I13f, 3Io, U13f, U2, 3Uo 
D - różnicowa: I13f, I23f, I33f, I43f
S - napięciowa: Ut1, Ut2, Us13f, Us23f

Istnieje możliwość indywidualnego wykonania sprzętowego, innego niż podane powyżej. Szczegóły dostępności funkcji w poszczególnych wariantach sprzętowych przedstawia Tabela 1. Karty katalogowej.

Biblioteka funkcji zabezpieczeń i automatyk

 • Nadprądowe trójstopniowe (50/51)
 • Nadprądowe przeciążeniowe zależne (51)
 • Nadprądowe szczytowe (szeroki zakres czętotliwości) (50/51)
 • Nadprądowe zależne (49R)
 • Nadprądowe cieplne (49M)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej (46)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej zależne (46)
 • Podprądowe (37)
 • Nadprądowe z blokadą kierunkową (67)
 • Nadnapięciowe trójstopniowe (59)
 • Nadnapięciowe szczytowe (szeroki zakres częstotliwości) (59)
 • Podnapięciowe trójstopniowe (27)
 • Nadnapięciowe składowej zerowej dwustopniowe (59N)
 • Nadnapięciowe składowej przeciwnej (47)
 • Podnapięciowe składowej zgodnej (27D)
 • Napięciowe stromościowe (59S/27S)
 • Napięciowe przyrostowe (59SA/27SA)
 • Napięciowe całkowe (59SI/27SI)
 • Nadprądowe ziemnozwarciowe dwustopniowe (50N/51N)
 • Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne (51N)
 • Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe - SN (59N/67N)
 • Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe - WN (59N/67N)
 • Ziemnozwarciowe admitancyjne bezkierunkowe (21N)
 • Ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0÷90) °poj. (21N)
 • Częstotliwościowe sześciostopniowe (81H/81L)
 • Częstotliwościowe stromościowe sześciostopniowe (81S)
 • Częstotliwościowe przyrostowe sześciostopniowe (81SA)
 • Częstotliwościowo-napięciowe (24)
 • Mocowe, od mocy zwrotnej (32R)
 • Mocowe, od zrzutu mocy (32L)
 • Zewnętrzne (62)
 • Od załączenia silnika na zablokowany wirnik (51LR)
 • Od wydłużonego rozruchu silnika (48)
 • Od wielokrotnych rozruchów silnika (66)
 • Od utyku wirnika silnika (51LR)
 • Od nieprawidłowej kolejności wirowania faz silnika (47)
 • Od utraty wzbudzenia generatora (40/27)
 • Podimpedancyjne kołowe (21)
 • Od przypadkowego załączenia niewbudzonego generatora (50/27)
 • Od utraty synchronizmu (pulsacja wartości skutecznej) (51S)
 • Różnicowe generatora, transformatora, bloku generator-transformator z blokowaniem od 2h i 5h (87G/87T/87B)
 • Różnicowe linii (dwupółkompletowe) (87L)
 • Odległościowe pięciostrefowe poligonalne lub kołowe (21)
 • Funkcja lokalizatora miejsca zwarcia (LMZ)
 • Funkcja wykrywania kołysań mocy (68/68T)
 • Ziemnozwarciowe różnicowe REF (IL1+IL2+IL3-3Io) (64REF)
 • Ziemnozwarciowe wirnika (64R)
 • Ziemnozwarciowe stojana 100% (różnica 3h) (64S)
 • Od utraty synchronizmu / pośligu biegunów (78)
 • Funkcja kontroli współczynnika mocy tgφ (55)
 • Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania
 • Automatyka samoczynnego powtórnego załączania (79)
 • Automatyka samoczynnego załączenia rezerwy
 • Automatyka planowanego przełączenia zasilań
 • Automatyka samoczynnego napięciowego odciążania
 • Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej (50BF)
 • Automatyka przełącznika zaczepów transformatora
 • Funkcja kontroli synchronizmu (25)
 • Funkcja testera klatek wirnika silnika indukcyjnego
 • Funkcja detekcji uszkodzeń izolacji kabli

W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych, a także konfigurację portów komunikacyjnych i panelu operatora.

Przykłady zamówienia:

iZAZ400-P-XXAA-XP-A5571-2X-2 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ400: z panelem operatora, dwa moduły WE/WY typu 12 wejść / 9 wyjść w wykonaniu na 220 VDC, wersja A kanałów analogowych (I13f, 3Io, I3, U13f, U2, 3Uo), kanały prądowe I13f, I3 z In = 5 A (zakres zabezpieczeniowy), prąd 3Io przystosowany do wejścia z przekładnika Ferrantiego, kanały napięciowe z przekładnikiem o napięciu znamionowym 100 V, wariant LAN, COM1, COM2 przewodowe, jeden zasilacz o znamionowym napięciu pomocniczym: Upn1 = 220 VDC / 230 VAC, napięcie sterownicze Usn = 220 VDC.

iZAZ400-P-PXKA-FF-B1111-12-1 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ400: z panelem operatora, jeden moduł WE/WY kontaktronowy (6 wejść 6x1, 3 wyjścia przekaźnikowe, 3 wyjścia kontaktronowe), jeden moduł WE/WY typu 12 wejść / 9 wyjść oraz jeden moduł z wejściami w standardzie 4-20 mA, wersja B kanałów analogowych (I13f, I23f, 3Io, U13f, U2, 3Uo), kanały prądowe I13f, I23f, 3Io z In = 1 A (zakres zabezpieczeniowy), kanały napięciowe z przekładnikiem o napięciu znamionowym 100 V, wariant z portem LAN światłowodowym i przewodowym, COM1 przewodowy, COM2 światłowodowy, dwa zasilacze o znamionowych napięciach pomocniczych: Upn1 = 110 VDC, Upn2 = 220 VDC / 230 VAC napięcie sterownicze Usn = 110 VDC.

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.

iZAZ400