Fundusze Europejskie

Tytuł projektu:

Opracowanie, walidacja i wdrożenie do produkcji układu zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana i wirnika generatora wykorzystującego metodę wstrzykiwania sygnału pomiarowego.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka
dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Efektem prac B+R będzie innowacja o charakterze produktowym polegająca na wprowadzeniu na rynek nowatorskiego rozwiązania w postaci układu zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana i wirnika generatora wykorzystującego metodę wstrzykiwania sygnału pomiarowego.

  • Wartość projektu: 522 737,08 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 330 765,31 zł