Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

Opracowana przez zespół firmy ZAZ-En seria urządzeń, pod wspólną nazwą iZAZ, jest odpowiedzią na wyzwania rynku wynikające z bieżących trendów rozwoju elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne oraz eksploatacyjne umożliwiły opracowanie nowej rodziny urządzeń, które spełniają wyzwania stawiane przez rynek energetyki zawodowej oraz przemysłowej.

Podział urządzeń serii iZAZ wynika z optymalizacji kosztów w odniesieniu do możliwości sprzętowych i programowych. Stąd podział na poszczególne wykonania, począwszy od przekaźników iZAZ100 w obudowie typu bezpiecznikowego, wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe, przystosowanej do montażu na szynie TS35. Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w prostych układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych urządzenia te wyposażono w funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Niewielki koszt w odniesieniu do funkcjonalności, jest korzystnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby komunikacji z urządzeniem. Maksymalnie trzy wejścia analogowe umożliwiają realizację różnorodnych wariantów sprzętowych, od typowych trójfazowych zabezpieczeń nadprądowych, wielostopniowych, z uwzględnieniem charakterystyk czasowo-zależnych, poprzez trójfazowe zabezpieczenie napięciowe (nadnapięciowe, podnapięciowe, okienkowe), do zabezpieczeń ziemnozwarciowych, opartych o różne kryteria wykrywania zwarć doziemnych.