W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych, a także konfigurację portów komunikacyjnych i panelu operatora.

Przykłady zamówienia:

iZAZ400-P-XXAA-XP-A5571-2X-2 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ400: z panelem operatora, dwa moduły WE/WY typu 12 wejść / 9 wyjść w wykonaniu na 220 VDC, wersja A kanałów analogowych (I13f, 3Io, I3, U13f, U2, 3Uo), kanały prądowe I13f, I3 z In = 5 A (zakres zabezpieczeniowy), prąd 3Io przystosowany do wejścia z przekładnika Ferrantiego, kanały napięciowe z przekładnikiem o napięciu znamionowym 100 V, wariant LAN, COM1, COM2 przewodowe, jeden zasilacz o znamionowym napięciu pomocniczym: Upn1 = 220 VDC / 230 VAC, napięcie sterownicze Usn = 220 VDC.

iZAZ400-P-PXKA-FF-B1111-12-1 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ400: z panelem operatora, jeden moduł WE/WY kontaktronowy (6 wejść 6x1, 3 wyjścia przekaźnikowe, 3 wyjścia kontaktronowe), jeden moduł WE/WY typu 12 wejść / 9 wyjść oraz jeden moduł z wejściami w standardzie 4-20 mA, wersja B kanałów analogowych (I13f, I23f, 3Io, U13f, U2, 3Uo), kanały prądowe I13f, I23f, 3Io z In = 1 A (zakres zabezpieczeniowy), kanały napięciowe z przekładnikiem o napięciu znamionowym 100 V, wariant z portem LAN światłowodowym i przewodowym, COM1 przewodowy, COM2 światłowodowy, dwa zasilacze o znamionowych napięciach pomocniczych: Upn1 = 110 VDC, Upn2 = 220 VDC / 230 VAC napięcie sterownicze Usn = 110 VDC.

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.