W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, wariant sprzętowy, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego.

Przykłady zamówienia:

iZAZ100-3-I1-220 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 3 przekaźnikami programowalnymi w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 1 A, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.

iZAZ100-4-Io-220 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 4 przekaźnikami programowalnymi w wykonaniu ziemnozwarciowym, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na ostatniej stronie Karty Katalogowej.