Wybierz swój język

Oferta produktowa - zespoły zabezpieczeń średniego napięcia

 

Program iZAZ Tools Draw (idraw.exe) jest narzędziem pomocniczym przeznaczonym do wygenerowania kodu pożądanej wersji sprzętowej na potrzeby zamówienia oraz wizualizacji rozmieszczenia wejść/wyjść na obudowie urządzenia iZAZ. Po instalacji programu obsługi iZAZ Tools program ten, będący częścią pakietu iZAZ Tools, jest dostępny z menu Start (ZAZ-En/iDraw -Generator wersji iZAZ) systemu Windows lub z menu głównego aplikacji iZAZ Tools (opcja Okna/iZAZ Tools Draw - Generator wersji). Na wypadek braku potrzeby instalacji całego pakietu iZAZ Tools, poniżej udostępniono do pobrania samodzielną wersję programu iDraw, nie wymagającą instalacji w systemie Windows, w formie samorozpakowującego się archiwum. Po pobraniu, uruchomieniu oraz wypakowaniu zawartości archiwum w dowolnej lokalizacji, program należy uruchomić poleceniem idraw.exe w tej lokalizacji lub poprzez kliknięcie urządzeniem wskazującym pliku idraw.exe.

iZAZ Tools Draw (Windows XP .. Windows 11)
iDraw 1.39.240415 (EXE 5,5 MB)

W celu wygenerowania kodu pożądanej wersji sprzętowej należy w pierwszej kolejności wybrać właściwy typ urządzenia, np. iZAZ400. Następnie, klikając w poszczególne kratki kodu wersji sprzętowej, należy ustalić właściwe typy modułów i ich parametry poprzez wybór jednej z pozycji menu rozwijanego po kliknięciu kratki. Szczegółowe informacje nt. kodu wersji sprzętowej można znaleźć na stronach kart katalogowych. Opcjonalnie wyboru typu modułu można też dokonać poprzez kliknięcie w obszarze modułu na rysunku rozmieszczenia wejść/wyjść (w przypadku iZAZ600 wyboru typów modułów w odpowiednich gniazdach kasety można dokonać tylko w ten sposób - kod wersji określa tylko parametry modułów). Pola tekstowe: "Dotyczy" oraz "Uwagi" umożliwiają dodanie własnego opisu, który zostanie umieszczony na wygenerowanym dokumencie.

Po zakończeniu konfiguracji należy wybrać opcję Zapisz.. i w ten sposób wygenerować dokument PDF z opisem wybranej konfiguracji modułów; jednocześnie z plikiem pdf zostanie utworzony plik z rozszerzeniem xml o tej samej nazwie - plik ten można w przyszłości wykorzystać do modyfikacji konfiguracji, wybierając go w opcji Otwórz... W przypadku sporządzania zamówienia warto, o ile to możliwe, dołączyć oba pliki (pdf i xml). Opcja Eksport obrazu.. umożliwia wygenerowanie obrazu rozmieszczenia wejść/wyjść do dowolnego wykorzystania (grafika rastrowa i wektorowa).

iZAZ Tools Draw

Template by Linelab.
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.