W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych.

Przykłady zamówienia:

iZAZ200-A5X-024-A1 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ200: konfiguracja prądowa kanałów analogowych (I13f, 3Io), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym 5 A, brak kanału napięciowego, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn=24VDC/AC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według A1.

iZAZ200-BX1-220-B0 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ200: konfiguracja napięciowa kanałów analogowych (U13f, 3Uo), brak kanału prądowego, kanały napięciowe z przekładnikami o napięciu znamionowym 100 V, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn=220VDC / 230VAC. Zestaw funkcji zabezpieczeniowych wg dołączonej listy, np. 59(3), 27(3), 81L(3), 81H(1), 47(2).

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.