W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych.

Przykłady zamówienia:

iZAZ300-C51-220-C1 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ300: konfiguracja kanałów analogowych (I13f, 3Io, U13f, 3Uo), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym 5 A (zakres zabezpieczeniowy), kanały napięciowe z przekładnikami o napięciu znamionowym 100 V, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 220 VDC / 230 VAC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według C1.

iZAZ300-C11-024-C0 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ300: konfiguracja kanałów analogowych (I13f, 3Io, U13f, 3Uo), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym 1 A (zakres zabezpieczeniowy), kanały napięciowe z przekładnikami o napięciu znamionowym 100 V, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn=24 VDC. Zestaw funkcji zabezpieczeniowych wg dołączonej listy, np. I>(2), IA>(1), Io>(2), Uo>(1), Yo>(1) .

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.