W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych, a także konfigurację portów komunikacyjnych i panelu operatora.

Przykłady zamówienia:

iZAZ600-112-12-A515xxx-220-220-A1 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ600: jeden moduł MPZ(YZ1) 15 wyjść sygnalizacyjnych, jeden moduł MPS(YS1) 8 wyjść sygnalizacyjnych, dwa moduły MWT(YW1÷2) 4 komplety wyjść wyłączających mocnych, jeden moduł MWD(AC1) 8 wejść do kontroli ciągłości obwodów wyłączających, dwa moduły MWD(AD1÷2) 16 wejść dwustanowych, w wykonaniu na 220V DC, wersja A kanałów analogowych (I13f, I23f, I33f, I10, I11, U13f, U11, U12, U13, Uw1, Uw2), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym I1n=I3n=I11n=5 A oraz I2n=1A, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 220 VDC / 230 VAC i sterujące 220 VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według A1.

iZAZ600-324-25-B11111x-110-110-B0 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ600: trzy moduły MPZ(YZ1÷3) 45 wyjść sygnalizacyjnych, dwa moduły MPS(YS1÷2) 16 wyjść sygnalizacyjnych, cztery moduły MWT(YW1÷4) 8 kompletów wyjść wyłączających mocnych, dwa moduły MWD(AC1÷2) 16 wejść do kontroli ciągłości obwodów wyłączających, pięć modułów MWD(AD1÷4, AG1) 40 wejść dwustanowych, w wykonaniu na 110V DC, wersja A kanałów analogowych (I13f, I23f, I33f, I43f, I53f, I10, I11, U13f, U11, U12, U13, Uw1, Uw2), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym I1n=I2n=I3n=I4n=I5n=I11n=1A, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 110 VDC i sterujące 110 VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według B0 (wykaz zabezpieczeń dołączony do zamówienia).

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.