Wybierz swój język

Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

Opracowana przez zespół firmy ZAZ-En seria urządzeń, pod wspólną nazwą iZAZ, jest odpowiedzią na wyzwania rynku wynikające z bieżących trendów rozwoju elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne oraz eksploatacyjne umożliwiły opracowanie nowej rodziny urządzeń, które spełniają wyzwania stawiane przez rynek energetyki zawodowej oraz przemysłowej.

iZAZ100

Podział urządzeń serii iZAZ wynika z optymalizacji kosztów w odniesieniu do możliwości sprzętowych i programowych. Stąd podział na poszczególne wykonania, począwszy od przekaźników iZAZ100 w obudowie typu bezpiecznikowego, wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe, przystosowanej do montażu na szynie TS35. Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w prostych układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych urządzenia te wyposażono w funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Niewielki koszt w odniesieniu do funkcjonalności, jest korzystnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby komunikacji z urządzeniem. Maksymalnie trzy wejścia analogowe umożliwiają realizację różnorodnych wariantów sprzętowych, od typowych trójfazowych zabezpieczeń nadprądowych, wielostopniowych, z uwzględnieniem charakterystyk czasowo-zależnych, poprzez trójfazowe zabezpieczenie napięciowe (nadnapięciowe, podnapięciowe, okienkowe), do zabezpieczeń ziemnozwarciowych, opartych o różne kryteria wykrywania zwarć doziemnych.

iZAZ200

iZAZ200, oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, wyposażony jest również w funkcje pomiarowe, sygnalizacyjne, rejestrujące, sterujące i komunikacyjne z portem szeregowym RS-485 oraz z portem USB. Zespoły wyposażone są w rejestratory zdarzeń konfigurowalnych i systemowych, rejestrator zakłóceń, rejestrator kryterialny i rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia. W przeciwieństwie do przekaźników iZAZ100, zespoły iZAZ200 montowane są w obudowie aluminiowej, przystosowanej do montażu zatablicowego – typowo w drzwiach rozdzielnic. Maksymalna ilość analogowych torów pomiarowych ograniczona została do czterech. Typowo w iZAZ200 realizowany jest pomiar 3 prądów fazowych oraz prądu 3Io albo pomiar 3 napięć fazowych oraz napięcia 3Uo z otwartego trójkąta. Występują również konfiguracje mieszane wejść pomiarowych. Rozwiązanie takie umożliwia realizację złożonych funkcji zabezpieczeniowych (zabezpieczenia prądowe, napięciowe, częstotliwościowe, ziemnozwarciowe, mocowe i inne) oraz automatyk (SPZ, SCO, SNO i SZR niskiego napięcia). W związku z dużą uniwersalnością sprzętową i programową istnieje możliwość wykonania różnych kombinacji wejść analogowych i wyposażenie zespołu w różnorodne funkcje zabezpieczeniowe i sterownicze dostosowane do specjalnych wymagań zamawiającego.

iZAZ300

iZAZ300 można określić jako ekonomiczną wersję zabezpieczenia rozdzielnicy średnich napięć. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, zespół wyposażony jest również w funkcje pomiarowe, sygnalizacyjne, rejestrujące, sterujące i komunikacyjne z portem szeregowym RS-485 oraz z portem USB. Zespoły wyposażone są w rejestratory zdarzeń konfigurowalnych i systemowych, rejestrator zakłóceń, rejestrator kryterialny i rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia. Maksymalna ilość analogowych torów pomiarowych ograniczona została do ośmiu. Typowo w iZAZ300 realizowany jest pomiar 3 prądów fazowych, prądu 3Io, pomiar 3 napięć fazowych i napięcia 3Uo z otwartego trójkąta. Występują również konfiguracje mieszane analogowych wejść pomiarowych. Rozwiązanie takie umożliwia realizację złożonych funkcji zabezpieczeniowych pól średnich napięć (m. in. zabezpieczenia silnikowe, transformatorowe, liniowe, mocowe) i automatyk (SPZ, SCO, SNO i SZR średniego napięcia). W związku z dużą uniwersalnością sprzętową i programową istnieje możliwość wykonania różnych kombinacji wejść analogowych i wyposażenie zespołu w różnorodne funkcje zabezpieczeniowe i sterownicze dostosowane do specjalnych wymagań zamawiającego. 

iZAZ400

Kompleksowym zespołem zabezpieczeń dla pól rozdzielni średnich napięć, pól wysokich napięć oraz małych generatorów jest iZAZ400. Ten zespół zabezpieczeń, z możliwością optymalizacji ilości modułów w zależności od potrzeb, z czytelnym panelem operatora z wyświetlaczem o przekątnej 7 cali, daje możliwość prezentacji dużej ilości niezbędnych informacji o stanie pracy pola. Ponadto możliwość podłączenia systemu nadrzędnego poprzez typowe łącza RS485, ETHERNET przewodowy lub światłowodowy umożliwia dystrybucję wszystkich sygnałów stanu dostępnych w zespole. Urządzenie wyposażone jest w różnorodne protokoły komunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem IEC 61850. Komunikacja lokalna, możliwa poprzez zastosowanie typowego przewodu USB mini, ułatwia obsługę zespołu zabezpieczeń. Możliwość podłączenia do dwunastu torów analogowych daje możliwość zastosowania w różnych aplikacjach. W typowym rozwiązaniu realizowany jest pomiar 3 prądów fazowych, 3Io oraz dodatkowego prądu do różnorodnego zastosowania. Ponadto realizowany jest pomiar 3 napięć fazowych oraz 3Uo z otwartego trójkąta. Zestaw ten umożliwia implementację różnorodnych funkcji zabezpieczeniowych, począwszy od nadprądowych wielostopniowych niezależnych oraz czasowo-zależnych, zestawu zabezpieczeń cieplnych i energetycznych dla pól silnikowych, po funkcje napięciowe i częstotliwościowe, z uwzględnieniem funkcji stromościowych df/dt oraz Δf/Δt. Możliwe jest również zastosowanie zespołu dla zabezpieczenia małych generatorów czy też pól wysokich napięć. Przy zastosowaniu kompletu (4 szt.) modułów wejść/wyjść dwustanowych użytkownik ma do dyspozycji 48 programowalnych wejść dwustanowych oraz 36 wyjść przekaźnikowych. Daje to bardzo duże możliwości, np. obsługi dużej liczby łączników, czy też wyprowadzenia kompleksowej sygnalizacji stykowej. Konstrukcja umożliwia w prosty sposób wymianę poszczególnych modułów, co zdecydowanie ułatwia serwisowanie urządzenia. Jednorodna koncepcja programowa i sprzętowa umożliwia ograniczenie do minimum ilość rezerwowych urządzeń oraz modułów. Rozbudowany układ rejestratorów ułatwia ocenę występujących zjawisk i skraca do minimum czas potrzebny na analizę i podjęcie właściwych decyzji. Rejestrator zdarzeń, podzielony na rejestrator zdarzeń konfigurowalnych (kontrolujący stan pracy obiektu) oraz rejestrator zdarzeń systemowych (kontrola sprzętowa działania urządzenia), daje przejrzysty obraz historii zdarzeń dotyczących działania zabezpieczeń i informacji o wejściach dwustanowych oraz stabilności pracy sprzętowej urządzenia, a także zaników napięcia zasilającego, zmian nastaw i konfiguracji. Swobodnie konfigurowalny rejestrator zakłóceń umożliwia wygenerowanie rejestracji w różnorodnych stanach pracy układu. Możliwość wyzwolenia rejestratora nie tylko od stanów logicznych zespołu, ale także od progu przekroczenia sygnału analogowego, np. przekroczenie nastawionej wartości prądu, napięcia. Niezależnie od przedstawionych rejestratorów do dyspozycji jest również rejestrator parametrów zakłócenia, który umożliwia ocenę jakościową i ilościową zjawiska poprzez zapamiętanie parametrów typu czas trwania zakłócenia, wartość maksymalnych/minimalnych mierzonych wielkości kryterialnych. Powiązanie wszystkich informacji umożliwia użytkownikowi jednoznaczną ocenę zachowania zespołu zabezpieczeń i przedstawienie rzetelnego raportu wskazującego przyczynę wyłączenia. W związku z dużą uniwersalnością sprzętową i programową istnieje możliwość wykonania różnych kombinacji wejść analogowych i wyposażenie zespołu w różnorodne funkcje zabezpieczeniowe i sterownicze dostosowane do specjalnych wymagań zamawiającego.

iZAZ600

Dla bardziej wymagających obiektów, jakimi są generatory oraz bloki generator-transformator, w których występuje wymóg przetwarzania większej liczby torów analogowych niż 12, zaprojektowano rozszerzony zespół zabezpieczeń typu iZAZ600. Urządzenie to daje jeszcze większe możliwości, pod względem obsługi wejść/wyjść dwustanowych oraz torów analogowych. Podstawa sprzętowa oraz programowa jest dziedziczona z zespołu iZAZ400. Większa liczba przetwarzanych sygnałów pomiarowych daje możliwość kompleksowego zabezpieczenia układu blokowego generator-transformator bądź generatora pracującego bezpośrednio na szyny zbiorcze. 

Kompleksowym zespołem zabezpieczeń dla dużych i największych bloków generator-transformator jest produkt o nazwie iZAZ800. W wykonaniu szafowym umożliwia adaptację sygnałów wejściowych oraz wyjściowych odpowiadającą specyfice zabezpieczanego obiektu. Pełna redundancja sprzętowa oraz programowa zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania układu blokowego.

Zachowanie jednorodnej platformy programowo-sprzętowej dla całej serii urządzeń iZAZ daje użytkownikom ogromne korzyści podczas realizacji automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej rozdzielni średnich napięć, pól wysokich napięć oraz generatorów.

Porównanie oferty serii iZAZ
  iZAZ100 iZAZ200 iZAZ300 iZAZ400 iZAZ600 iZAZ800
Maksymalna ilość torów analogowych (prądów/napięć) 3 4 8 12 24/16 48/32
Maksymalna ilość wejść dwustanowych 1 4 8 48 56 112
Maksymalna ilość wyjść przekaźnikowych 4 8 12 36 64 128
Ilość diod sygnalizacyjnych programowalnych/dedykowanych 0/5 8/2 8/2 16/2 16/2 16/2
  
Rodzaj obudowy natablicowa
na szynę TS35
zatablicowa osobna konstrukcja panelu
i jednostki centralnej,
różne możliwości zabudowy
Rozłączany panel operatora - - checklist
Komunikacja lokalna USB - checklist checklist
Komunikacja zdalna - RS485 - checklist checklist
Komunikacja zdalna - ETHERNET - - checklist
Wyświetlacz alfanumeryczny 2x16 graficzny 7" 800x480 RGB
Interfejs operacyjny klawiatura
6 przycisków
klawiatura
22 przyciski, ekran dotykowy
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Template by Linelab.
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.