Wybierz swój język

Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

W dniach 14-16 maja 2014 r. w Kozienicach odbyło się seminarium organizowane przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP pt. „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych”. Honorowy patronat nad seminarium sprawowało ENEA Wytwarzanie, a w ramach seminarium odbyła się atrakcyjna wycieczka po elektrowni Kozienice. Tematyka referatów przedstawiała ciekawe tematy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej bloków energetycznych dużej mocy pracujących i przewidywanych do uruchomienia w krajowych elektrowniach cieplnych.

Firma ZAZ-En wygłosiła referat przedstawiający produkty rodziny iZAZ przeznaczone do zabezpieczeń generatorów i bloków generator-transformator. Zapraszamy do zapoznania się z treścią referatu: "Możliwości urządzeń rodziny iZAZ do zabezpieczeń generatorów oraz bloków generator-transformator".

iZAZ600

iZAZ600

Rodzina urządzeń iZAZ, opracowana i wdrożona w ZAZ-En sp. z o.o. jest efektem wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania oraz wdrażania do produkcji aparatury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wpływ na kształt i możliwości funkcjonalne tych urządzeń miały, i wciąż mają, wszelkie uwagi zgłaszane przez personel obsługujący aparaturę, a także przez projektantów. Możliwość dostosowania sposobu działania do zmiennych wymagań zabezpieczanego obiektu oraz zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych jest jedną z podstawowych cech oferowanych przez nas urządzeń. Rodzina powstała w oparciu o wspólne założenia funkcjonalne, a istotnym tego efektem i równocześnie zaletą jest spójność sposobu konfigurowania urządzeń iZAZ, co oznacza w praktyce ten sam sposób tworzenia logiki we wszystkich programowalnych rozwiązaniach, począwszy od iZAZ200, a także możliwość wymienności fragmentów konfiguracji pomiędzy nimi. Zastosowanie rozwiązania modułowego pozwala na konfigurację sprzętową urządzeń, co umożliwia dostosowanie ilości wejść dwustanowych oraz wyjść przekaźnikowych do określonego układu, a co za tym idzie daje możliwość optymalizacji kosztów. Otwarta biblioteka funkcji zabezpieczeniowych wraz z prostym i w pełni kontrolowanym sposobem aktualizacji wewnętrznego oprogramowania, stanowią dodatkowy atut – pozwalają na unowocześnianie urządzeń, a właściwie ich algorytmów również w okresie eksploatacji.(...)

Rodzina urządzeń iZAZ, opracowana i wdrożona w ZAZ-En sp. z o.o. jest efektem wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania oraz wdrażania do produkcji aparatury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wpływ na kształt i możliwości funkcjonalne tych urządzeń miały, i wciąż mają, wszelkie uwagi zgłaszane przez personel obsługujący aparaturę, a także przez projektantów. Możliwość dostosowania sposobu działania do zmiennych wymagań zabezpieczanego obiektu oraz zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych jest jedną z podstawowych cech oferowanych przez nas urządzeń. Rodzina powstała w oparciu o wspólne założenia funkcjonalne, a istotnym tego efektem i równocześnie zaletą jest spójność sposobu konfigurowania urządzeń iZAZ, co oznacza w praktyce ten sam sposób tworzenia logiki we wszystkich programowalnych rozwiązaniach, począwszy od iZAZ200, a także możliwość wymienności fragmentów konfiguracji pomiędzy nimi. Zastosowanie rozwiązania modułowego pozwala na konfigurację sprzętową urządzeń, co umożliwia dostosowanie ilości wejść dwustanowych oraz wyjść przekaźnikowych do określonego układu, a co za tym idzie daje możliwość optymalizacji kosztów. Otwarta biblioteka funkcji zabezpieczeniowych wraz z prostym i w pełni kontrolowanym sposobem aktualizacji wewnętrznego oprogramowania, stanowią dodatkowy atut – pozwalają na unowocześnianie urządzeń, a właściwie ich algorytmów również w okresie eksploatacji.(...)

Konstrukcja sprzętowa zespołu zabezpieczeń iZAZ300 jest jednoznacznie określona poprzez wybór jednego z dostępnych wariantów sprzętowych. Natomiast urządzenia iZAZ400 / iZAZ600 / iZAZ800 są elastycznie dostosowane do wymagań obiektu poprzez określenie ilości i typów modułów. Na przykładzie iZAZ400 - dla modułów IO (wejść / wyjść dwustanowych) można w wersji minimalnej wykorzystać tylko jeden moduł typu A, co daje 12 wejść dwustanowych i 9 wyjść przekaźnikowych. W późniejszym czasie klient może zwiększyć ilość modułów w urządzeniu, jeśli będzie taka potrzeba, i rozszerzyć ilość wejść dwustanowych do 4x12=48 oraz wyjść przekaźnikowych do 4x9=36 . Analogicznie jest dla iZAZ600 i iZAZ800 – dobór rozwiązań dla obiektów o różnorodnych wymaganiach odnośnie współpracy z zewnętrznymi układami jest możliwy, dzięki swobodnej adaptacji sprzętowej oraz wykorzystaniu jednorodnej platformy programowej z otwartą biblioteką funkcji.(...)

Jednym z ważniejszych atutów struktury konfiguracji jest interpretacja graficzna zapisywana w pamięci urządzenia. Konfiguracja, w określonym układzie graficznym, będzie w analogiczny sposób odczytana poprzez aplikację zainstalowaną na innym komputerze. Edycja konfiguracji poprzez rysowanie zależności logiczno-czasowych daje bardzo duże możliwości, a poza tym w znacznym stopniu ułatwia analizę działania urządzenia oraz upraszcza wykonywanie kolejnych konfiguracji poprzez kopiowanie fragmentów sprawdzonej już logiki.(...)

Zespół zabezpieczeń typu iZAZ400 umożliwia kompleksowe zabezpieczenie małych i średnich generatorów i bloków generator-transformator. Dwanaście wejść torów analogowych, w kilku wariantach, umożliwia różnorodne zastosowania – szczegółowy wykaz wariantów można znaleźć w karcie katalogowej iZAZ400.(..)

Zastosowanie jednego zespołu iZAZ400 dla generatora lub bloku generator-transformator umożliwia praktycznie realizację podstawowego kompletu zabezpieczeń, jednakże nie pozwala na uzyskanie niezbędnej redundancji. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch urządzeń (A, B), co daje możliwość redundancji nie tylko programowej ale również sprzętowej.(...)

Dla największych bloków energetycznych przygotowano kompleksowy zespół zabezpieczeń. Przyjęto rozwiązanie mechaniczne jako kasetę EURO19”/6U/300 do zabudowy w szafie. Maksymalny wariant wejść analogowych - do 40 sygnałów - daje możliwość obsłużenia najbardziej wymagających układów bloków generator-transformator. Możliwość zastosowania do 64 przekaźników wyjściowych, w tym 8 z użyciem kontaktronów próżniowych przystosowanych do bezpośredniego sterowania cewkami wyłączników, a także do 56 programowalnych wejść dwustanowych, pozwala na współpracę z rozbudowanymi układami bloku. Pod nazwą iZAZ800 Producent przyjął wykonanie dwóch szaf systemów zabezpieczeń A i B z zabudowanymi zespołami iZAZ600 wraz z zastosowaniem funkcjonalnych listew pośredniczących oraz dodatkowej aparatury, np. do sygnalizacji stanu zasilania. Dzięki zwartej konstrukcji, mechanicznie opartej o kasetę 19”, istnieje możliwość uzupełnienia wyposażenia szaf o dodatkowe układy systemu zabezpieczeń i automatyki, np. synchronizator.(...)

iZAZ400

iZAZ400

iZAZ800

iZAZ600

iZAZ800

iZAZ600

iZAZ800

iZAZ800

Podstawową cechą nowoczesnych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jest możliwość dostosowania do wymagań stawianych przez obiekt, zarówno w dziedzinie sprzętu, jak i w odniesieniu do możliwości funkcjonalnych, określanych przez konfigurację programową. Wykonanie urządzeń dopasowanych do wymagań układu, daje możliwość optymalizacji kosztów. Rodzina urządzeń iZAZ została zaprojektowana tak, aby umożliwić dostosowanie się do rosnących wymagań i potrzeb użytkownika. Otwarta platforma programowa pozwala na optymalizację sposobu funkcjonowania i ciągły rozwój urządzeń, z wykorzystaniem zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych, a także w oparciu o zmieniające się koncepcje zabezpieczania obiektów elektroenergetycznych. Adaptacja sprzętowa i programowa w połączeniu z możliwością wprowadzenia własnego nazewnictwa w urządzeniach rodziny iZAZ zdecydowanie ułatwia obsługę finalnemu użytkownikowi, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z modernizacjami oraz realizacją nowych inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty firmy ZAZ-En sp. z o.o.

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Template by Linelab.
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.