We wrześniowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych (9/14) Wydawnictwa SIGMA-NOT został opublikowany artykuł autorstwa Zygmunta Kurana, Marcina Lizera i Michała Krzęcio pt. „Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ – rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora”.

W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ produkcji firmy ZAZ-En oraz propozycję rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana generatora średniej i dużej mocy.

Firma ZAZ-En w ścisłej współpracy z dr. inż. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, bazującego na iniekcji sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora. Przedstawiono koncepcję działania zabezpieczenia oraz sposób realizacji układu pomiarowego. (...) 

Prototypowa wersja zabezpieczenia zostanie zainstalowana na dużym bloku energetycznym w jednej z największych elektrowni w Polsce. Pozwoli to na praktyczną weryfikację działania układu modelowego, a także umożliwi sprawdzenie odporności na zakłócenia pojawiające się w typowych warunkach eksploatacyjnych.