Szczegóły dotyczące nastaw poszczególnych funkcji przedstawia Tabela nastawień Karty katalogowej.

Zabezpieczenia zespołu

  • Dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana R< (64S.1, 64S.2)
  • Zabezpieczenie podprądowe 3. harmonicznej (3h) Io3h< (64S.3)
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zerowo-prądowe 3Io> (51N)