iZAZ600

 • Opis ogólny
 • Zestaw zabezpieczeń
 • Sposób zamawiania
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Urządzenia iZAZ600 to seria cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie 48 wejściach pomiarowych. Urządzenia te, charakteryzujące się wysoką dokładnością i pewnością działania, mogą pracować w układach automatyki jako kompleksowe zabezpieczenia generatorów pracujących bezpośrednio na szyny zbiorcze oraz bloków generator-transformator. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, urządzenia realizują pomiary, rejestracje, sterowanie awaryjne i sygnalizację. Do komunikacji z zespołem mogą być wykorzystane: cztery porty szeregowe w różnych konfiguracjach fizycznych (RS-232, RS-485, światłowód), łącze ETHERNET przewodowe lub światłowodowe oraz port USB na panelu operatora. Modułowa konstrukcja daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji sprzętowej do wymagań zabezpieczanego obiektu. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7" umożliwia czytelną prezentację układu synoptyki pola wraz z niezbędnymi pomiarami i dodatkowymi informacjami. Swobodnie programowalna logika działania, z wykorzystaniem graficznego edytora, umożliwia czytelny i przejrzysty sposób realizacji różnorodnych aplikacji, zarówno typowych jak i dedykowanych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla określonego obiektu. Sterownik pola umożliwia sterowanie wyłącznikiem oraz łącznikami z zachowaniem wymaganych blokad funkcjonalnych.

Zachowanie uniwersalności sprzętowo-programowej umożliwia zmianę konfiguracji i dostosowanie do różnorodnych obiektów w prosty i intuicyjny sposób. Opracowana przez producenta baza aplikacji daje możliwość stosowania domyślnych rozwiązań. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji, uwzględniających specyfikę zabezpieczanego obiektu i potrzeby użytkownika. Modyfikacja konfiguracji może uwzględniać uzupełnienie realizowanych funkcji zabezpieczeniowych lub automatyk oraz zmianę zależności logiczno-czasowych (m.in. sposób sterowania diodami świecącymi na panelu, sygnalizację na wyświetlaczu, sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi oraz sposób sterowania awaryjnego).

Rejestratory

Urządzenie wyposażone jest w trzy różne rejestratory, umożliwiające analizę zjawisk, zachodzących w chronionym obiekcie.

Rejestrator zdarzeń – podstawowy rejestrator stanów, zapisywany w chronologicznym dzienniku zdarzeń z rozdzielczością 1 ms. Bufor okrężny pamięci o pojemności 1000 zdarzeń. Rejestrowane są pobudzenia, odwzbudzenia oraz zadziałania zabezpieczeń, a także zmiany stanów wejść binarnych, automatyk oraz inne zdarzenia generowane z wewnętrznej logiki. Wszystkie zdarzenia mają możliwość indywidualnej edycji nazw oraz komentarzy, dzięki czemu możliwa jest adaptacja do konkretnej aplikacji, co znacznie ułatwia analizę zakłóceń przez użytkownika.

Rejestrator zadziałań – umożliwia analizę ilościową zakłóceń. Oprócz czasu wystąpienia zakłócenia, rejestrator ten zawiera informacje o granicznych parametrach sygnałów, jakie zostały zmierzone od momentu wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji, po jej zadziałaniu. Typy i ilość rejestrowanych danych zależą od charakteru funkcji, np. dla zabezpieczenia nadprądowego są to czas trwania zakłócenia oraz maksymalna wartość prądu w tym czasie. Rejestrator zadziałań umożliwia szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach kryterialnych które towarzyszyły zakłóceniu. Daje to również możliwość weryfikacji nastawień. Dla typowego rekordu o zawartości trzech danych analogowych (np. maksymalnego prądu lub napięcia) wewnętrzny bufor okrężny umożliwia zapamiętanie do 200 zapisów.

Rejestrator zakłóceń – zestaw rejestratorów przebiegów analogowych i dwustanowych, z funkcją rejestratora kryterialnego, umożliwiający pełną analizę zjawisk zakłóceniowych. Urządzenie daje możliwość zaprogramowania do czterech całkowicie niezależnie nastawianych rejestratorów. Funkcja rejestratora kryterialnego oferuje możliwość rejestrowania dowolnych, spośród dostępnych w urządzeniu, wielkości kryterialnych (analogowych i dwustanowych). Standardowe ustawienia czasu przedbiegu, wybiegu oraz maksymalnego czasu rejestracji umożliwiają odpowiednie ukształtowanie okna zapisu interesującego nas zjawiska. W celu optymalizacji zapisu długotrwałych zjawisk wolnozmiennych, istnieje możliwość obniżenia częstotliwości próbkowania z opcją sterowania rozrzedzeniem zapisu rejestratora wybranym sygnałem dwustanowym (np. otwarty wyłącznik, itp.). Pojemność wewnętrznego bufora jest uzależniona od ilości uaktywnionych rejestratorów, zaprogramowanych kanałów analogowych i binarnych oraz od maksymalnego czasu trwania pojedynczej rejestracji. Dla jednego rejestratora, 8 kanałów analogowych, 64 kanałów binarnych możliwy jest zapis pliku o czasie trwania 1000 s.

Cechy funkcjonalne

 • Bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk
 • Rozbudowana lista dostępnych pomiarów, m.in. pomiar wszystkich prądów i napięć oraz wielkości przeliczonych (np. mocy i energii, częstotliwości, temperatury z modelu)
 • Sterownik programowalny, reprezentowany poprzez czytelny interfejs graficzny, umożliwiający realizację różnorodnych zależności logiczno-czasowych w oparciu o wszystkie sygnały dostępne w urządzeniu
 • Liczniki umożliwiające diagnostykę stanu pracy pola (m.in. ilość zadziałań zabezpieczeń, automatyk, wyłączeń, licznik kumulowany prądów wyłącznika)
 • Swobodnie, graficznie programowalna logika działania
 • Rejestrator zdarzeń konfigurowalnych oraz systemowych
 • Rejestrator zadziałań
 • Rejestrator zakłóceń z funkcją rejestratora kryterialnego
 • Wskaźnik współczynników jakościowych energii: THD, częstotliwość, ilość zaników, zapadów napięcia
 • Do 48 wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo: prądy, napięcia, wejścia 4-20 mA lub z czujników PT-100)
 • Do 233 przekaźników wyjściowych w pełni programowalnych w różnych konfiguracjach, w tym 8 styków mocnych kontaktronowych do bezpośredniego sterowania cewkami wyłączników
 • Do 128 programowalnych wejść dwustanowych do wizualizacji stanu łączników, współpracy z zabezpieczeniami zewnętrznymi
 • 16 programowalnych, dwukolorowych diod sygnalizacyjnych na panelu operatora
 • Rozbudowany system autokontroli z możliwością sygnalizacji ostrzeżeń
 • Zegar czasu rzeczywistego z możliwością synchronizacji
 • Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez maksymalnie cztery interfejsy RS-232 / RS-485 lub LAN (przewodowy lub światłowodowy) oraz poprzez standardowe gniazdo USB na płycie czołowej
 • Panel operatora z czytelnym, dotykowym i kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7 cali, klawiaturą nawigacyjną i numeryczną, z możliwością niezależnego montażu
 • Standardowo dołączane oprogramowanie użytkowe iZAZ Tools
 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (zmiana nastaw, konfiguracji)

Zestaw automatyk i zabezpieczeń jest zależny od konfiguracji kanałów analogowych i jest ograniczony maksymalną ilością obiektów konfiguracji programowej iZAZ600. W wersji programowej następuje wybór zestawu z podstawowej biblioteki aplikacji oraz możliwość indywidualnego, dedykowanego zestawienia wymaganej grupy funkcji zabezpieczeniowych.

Szczegóły dostępności funkcji w poszczególnych wariantach sprzętowych przedstawia Tabela 1. Karty katalogowej. Istnieje możliwość indywidualnego wykonania sprzętowego, innego niż standardowe.

Biblioteka funkcji zabezpieczeń i automatyk

 • Nadprądowe trójstopniowe (50/51)
 • Nadprądowe przeciążeniowe zależne (51)
 • Nadprądowe szczytowe (szeroki zakres czętotliwości) (50/51)
 • Nadprądowe zależne (49R)
 • Nadprądowe cieplne (49M)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej (46)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej zależne (46)
 • Nadnapięciowe trójstopniowe (59)
 • Nadnapięciowe szczytowe (szeroki zakres częstotliwości) (59)
 • Podnapięciowe trójstopniowe (27)
 • Nadnapięciowe składowej zerowej dwustopniowe (59N)
 • Nadnapięciowe składowej przeciwnej (47)
 • Podnapięciowe składowej zgodnej (27D)
 • Nadprądowe ziemnozwarciowe dwustopniowe (50N/51N)
 • Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne (51N)
 • Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe - SN (59N/67N)
 • Ziemnozwarciowe admitancyjne bezkierunkowe (21N)
 • Ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0÷90) °poj. (21N)
 • Częstotliwościowe sześciostopniowe (81H/81L)
 • Częstotliwościowe stromościowe sześciostopniowe (81S)
 • Częstotliwościowe przyrostowe sześciostopniowe (81SA)
 • Częstotliwościowo-napięciowe (24)
 • Mocowe, od mocy zwrotnej (32R)
 • Mocowe, od zrzutu mocy (32L)
 • Od nieprawidłowej kolejności wirowania faz (47)
 • Od utraty wzbudzenia generatora (40/27)
 • Podimpedancyjne kołowe (21)
 • Od przypadkowego załączenia niewbudzonego generatora (50/27)
 • Różnicowe generatora, transformatora, bloku generator-transformator (87G/87T/87B)
 • Ziemnozwarciowe różnicowe REF (IL1+IL2+IL3-3Io) (64REF)
 • Ziemnozwarciowe wirnika (64R)
 • Ziemnozwarciowe stojana 100% (różnica 3h) (64S)
 • Od utraty synchronizmu / pośligu biegunów (78)
 • Funkcja kontroli współczynnika mocy tgφ (55)
 • Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania
 • Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej (50BF)
 • Automatyka przełącznika zaczepów transformatora
 • Funkcja kontroli synchronizmu

W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych, a także konfigurację portów komunikacyjnych i panelu operatora.

Przykłady zamówienia:

iZAZ600-112-12-A515xxx-220-220-A1 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ600: jeden moduł MPZ(YZ1) 15 wyjść sygnalizacyjnych, jeden moduł MPS(YS1) 8 wyjść sygnalizacyjnych, dwa moduły MWT(YW1÷2) 4 komplety wyjść wyłączających mocnych, jeden moduł MWD(AC1) 8 wejść do kontroli ciągłości obwodów wyłączających, dwa moduły MWD(AD1÷2) 16 wejść dwustanowych, w wykonaniu na 220V DC, wersja A kanałów analogowych (I13f, I23f, I33f, I10, I11, U13f, U11, U12, U13, Uw1, Uw2), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym I1n=I3n=I11n=5 A oraz I2n=1A, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 220 VDC / 230 VAC i sterujące 220 VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według A1.

iZAZ600-324-25-B11111x-110-110-B0 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ600: trzy moduły MPZ(YZ1÷3) 45 wyjść sygnalizacyjnych, dwa moduły MPS(YS1÷2) 16 wyjść sygnalizacyjnych, cztery moduły MWT(YW1÷4) 8 kompletów wyjść wyłączających mocnych, dwa moduły MWD(AC1÷2) 16 wejść do kontroli ciągłości obwodów wyłączających, pięć modułów MWD(AD1÷4, AG1) 40 wejść dwustanowych, w wykonaniu na 110V DC, wersja A kanałów analogowych (I13f, I23f, I33f, I43f, I53f, I10, I11, U13f, U11, U12, U13, Uw1, Uw2), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym I1n=I2n=I3n=I4n=I5n=I11n=1A, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 110 VDC i sterujące 110 VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według B0 (wykaz zabezpieczeń dołączony do zamówienia).

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.

iZAZ600

iZAZ600 - Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, konfigurację kanałów analogowych, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego oraz wersję zestawu funkcji zabezpieczeniowych, a także konfigurację portów komunikacyjnych i panelu operatora.

Przykłady zamówienia:

iZAZ600-112-12-A515xxx-220-220-A1 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ600: jeden moduł MPZ(YZ1) 15 wyjść sygnalizacyjnych, jeden moduł MPS(YS1) 8 wyjść sygnalizacyjnych, dwa moduły MWT(YW1÷2) 4 komplety wyjść wyłączających mocnych, jeden moduł MWD(AC1) 8 wejść do kontroli ciągłości obwodów wyłączających, dwa moduły MWD(AD1÷2) 16 wejść dwustanowych, w wykonaniu na 220V DC, wersja A kanałów analogowych (I13f, I23f, I33f, I10, I11, U13f, U11, U12, U13, Uw1, Uw2), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym I1n=I3n=I11n=5 A oraz I2n=1A, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 220 VDC / 230 VAC i sterujące 220 VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według A1.

iZAZ600-324-25-B11111x-110-110-B0 - Zespół zabezpieczeń typu iZAZ600: trzy moduły MPZ(YZ1÷3) 45 wyjść sygnalizacyjnych, dwa moduły MPS(YS1÷2) 16 wyjść sygnalizacyjnych, cztery moduły MWT(YW1÷4) 8 kompletów wyjść wyłączających mocnych, dwa moduły MWD(AC1÷2) 16 wejść do kontroli ciągłości obwodów wyłączających, pięć modułów MWD(AD1÷4, AG1) 40 wejść dwustanowych, w wykonaniu na 110V DC, wersja A kanałów analogowych (I13f, I23f, I33f, I43f, I53f, I10, I11, U13f, U11, U12, U13, Uw1, Uw2), kanały prądowe z przekładnikami o prądzie znamionowym I1n=I2n=I3n=I4n=I5n=I11n=1A, znamionowe napięcie pomocnicze: Upn = 110 VDC i sterujące 110 VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych według B0 (wykaz zabezpieczeń dołączony do zamówienia).

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na stronach Karty Katalogowej.

iZAZ600 - Zestaw zabezpieczeń

Zestaw automatyk i zabezpieczeń jest zależny od konfiguracji kanałów analogowych i jest ograniczony maksymalną ilością obiektów konfiguracji programowej iZAZ600. W wersji programowej następuje wybór zestawu z podstawowej biblioteki aplikacji oraz możliwość indywidualnego, dedykowanego zestawienia wymaganej grupy funkcji zabezpieczeniowych.

Szczegóły dostępności funkcji w poszczególnych wariantach sprzętowych przedstawia Tabela 1. Karty katalogowej. Istnieje możliwość indywidualnego wykonania sprzętowego, innego niż standardowe.

Biblioteka funkcji zabezpieczeń i automatyk

 • Nadprądowe trójstopniowe (50/51)
 • Nadprądowe przeciążeniowe zależne (51)
 • Nadprądowe szczytowe (szeroki zakres czętotliwości) (50/51)
 • Nadprądowe zależne (49R)
 • Nadprądowe cieplne (49M)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej (46)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej zależne (46)
 • Nadnapięciowe trójstopniowe (59)
 • Nadnapięciowe szczytowe (szeroki zakres częstotliwości) (59)
 • Podnapięciowe trójstopniowe (27)
 • Nadnapięciowe składowej zerowej dwustopniowe (59N)
 • Nadnapięciowe składowej przeciwnej (47)
 • Podnapięciowe składowej zgodnej (27D)
 • Nadprądowe ziemnozwarciowe dwustopniowe (50N/51N)
 • Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne (51N)
 • Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe - SN (59N/67N)
 • Ziemnozwarciowe admitancyjne bezkierunkowe (21N)
 • Ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0÷90) °poj. (21N)
 • Częstotliwościowe sześciostopniowe (81H/81L)
 • Częstotliwościowe stromościowe sześciostopniowe (81S)
 • Częstotliwościowe przyrostowe sześciostopniowe (81SA)
 • Częstotliwościowo-napięciowe (24)
 • Mocowe, od mocy zwrotnej (32R)
 • Mocowe, od zrzutu mocy (32L)
 • Od nieprawidłowej kolejności wirowania faz (47)
 • Od utraty wzbudzenia generatora (40/27)
 • Podimpedancyjne kołowe (21)
 • Od przypadkowego załączenia niewbudzonego generatora (50/27)
 • Różnicowe generatora, transformatora, bloku generator-transformator (87G/87T/87B)
 • Ziemnozwarciowe różnicowe REF (IL1+IL2+IL3-3Io) (64REF)
 • Ziemnozwarciowe wirnika (64R)
 • Ziemnozwarciowe stojana 100% (różnica 3h) (64S)
 • Od utraty synchronizmu / pośligu biegunów (78)
 • Funkcja kontroli współczynnika mocy tgφ (55)
 • Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania
 • Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej (50BF)
 • Automatyka przełącznika zaczepów transformatora
 • Funkcja kontroli synchronizmu

iZAZ600 - Opis ogólny

Zastosowanie

Urządzenia iZAZ600 to seria cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie 48 wejściach pomiarowych. Urządzenia te, charakteryzujące się wysoką dokładnością i pewnością działania, mogą pracować w układach automatyki jako kompleksowe zabezpieczenia generatorów pracujących bezpośrednio na szyny zbiorcze oraz bloków generator-transformator. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, urządzenia realizują pomiary, rejestracje, sterowanie awaryjne i sygnalizację. Do komunikacji z zespołem mogą być wykorzystane: cztery porty szeregowe w różnych konfiguracjach fizycznych (RS-232, RS-485, światłowód), łącze ETHERNET przewodowe lub światłowodowe oraz port USB na panelu operatora. Modułowa konstrukcja daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji sprzętowej do wymagań zabezpieczanego obiektu. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7" umożliwia czytelną prezentację układu synoptyki pola wraz z niezbędnymi pomiarami i dodatkowymi informacjami. Swobodnie programowalna logika działania, z wykorzystaniem graficznego edytora, umożliwia czytelny i przejrzysty sposób realizacji różnorodnych aplikacji, zarówno typowych jak i dedykowanych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla określonego obiektu. Sterownik pola umożliwia sterowanie wyłącznikiem oraz łącznikami z zachowaniem wymaganych blokad funkcjonalnych.

Zachowanie uniwersalności sprzętowo-programowej umożliwia zmianę konfiguracji i dostosowanie do różnorodnych obiektów w prosty i intuicyjny sposób. Opracowana przez producenta baza aplikacji daje możliwość stosowania domyślnych rozwiązań. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji, uwzględniających specyfikę zabezpieczanego obiektu i potrzeby użytkownika. Modyfikacja konfiguracji może uwzględniać uzupełnienie realizowanych funkcji zabezpieczeniowych lub automatyk oraz zmianę zależności logiczno-czasowych (m.in. sposób sterowania diodami świecącymi na panelu, sygnalizację na wyświetlaczu, sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi oraz sposób sterowania awaryjnego).

Rejestratory

Urządzenie wyposażone jest w trzy różne rejestratory, umożliwiające analizę zjawisk, zachodzących w chronionym obiekcie.

Rejestrator zdarzeń – podstawowy rejestrator stanów, zapisywany w chronologicznym dzienniku zdarzeń z rozdzielczością 1 ms. Bufor okrężny pamięci o pojemności 1000 zdarzeń. Rejestrowane są pobudzenia, odwzbudzenia oraz zadziałania zabezpieczeń, a także zmiany stanów wejść binarnych, automatyk oraz inne zdarzenia generowane z wewnętrznej logiki. Wszystkie zdarzenia mają możliwość indywidualnej edycji nazw oraz komentarzy, dzięki czemu możliwa jest adaptacja do konkretnej aplikacji, co znacznie ułatwia analizę zakłóceń przez użytkownika.

Rejestrator zadziałań – umożliwia analizę ilościową zakłóceń. Oprócz czasu wystąpienia zakłócenia, rejestrator ten zawiera informacje o granicznych parametrach sygnałów, jakie zostały zmierzone od momentu wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji, po jej zadziałaniu. Typy i ilość rejestrowanych danych zależą od charakteru funkcji, np. dla zabezpieczenia nadprądowego są to czas trwania zakłócenia oraz maksymalna wartość prądu w tym czasie. Rejestrator zadziałań umożliwia szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach kryterialnych które towarzyszyły zakłóceniu. Daje to również możliwość weryfikacji nastawień. Dla typowego rekordu o zawartości trzech danych analogowych (np. maksymalnego prądu lub napięcia) wewnętrzny bufor okrężny umożliwia zapamiętanie do 200 zapisów.

Rejestrator zakłóceń – zestaw rejestratorów przebiegów analogowych i dwustanowych, z funkcją rejestratora kryterialnego, umożliwiający pełną analizę zjawisk zakłóceniowych. Urządzenie daje możliwość zaprogramowania do czterech całkowicie niezależnie nastawianych rejestratorów. Funkcja rejestratora kryterialnego oferuje możliwość rejestrowania dowolnych, spośród dostępnych w urządzeniu, wielkości kryterialnych (analogowych i dwustanowych). Standardowe ustawienia czasu przedbiegu, wybiegu oraz maksymalnego czasu rejestracji umożliwiają odpowiednie ukształtowanie okna zapisu interesującego nas zjawiska. W celu optymalizacji zapisu długotrwałych zjawisk wolnozmiennych, istnieje możliwość obniżenia częstotliwości próbkowania z opcją sterowania rozrzedzeniem zapisu rejestratora wybranym sygnałem dwustanowym (np. otwarty wyłącznik, itp.). Pojemność wewnętrznego bufora jest uzależniona od ilości uaktywnionych rejestratorów, zaprogramowanych kanałów analogowych i binarnych oraz od maksymalnego czasu trwania pojedynczej rejestracji. Dla jednego rejestratora, 8 kanałów analogowych, 64 kanałów binarnych możliwy jest zapis pliku o czasie trwania 1000 s.

Cechy funkcjonalne

 • Bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk
 • Rozbudowana lista dostępnych pomiarów, m.in. pomiar wszystkich prądów i napięć oraz wielkości przeliczonych (np. mocy i energii, częstotliwości, temperatury z modelu)
 • Sterownik programowalny, reprezentowany poprzez czytelny interfejs graficzny, umożliwiający realizację różnorodnych zależności logiczno-czasowych w oparciu o wszystkie sygnały dostępne w urządzeniu
 • Liczniki umożliwiające diagnostykę stanu pracy pola (m.in. ilość zadziałań zabezpieczeń, automatyk, wyłączeń, licznik kumulowany prądów wyłącznika)
 • Swobodnie, graficznie programowalna logika działania
 • Rejestrator zdarzeń konfigurowalnych oraz systemowych
 • Rejestrator zadziałań
 • Rejestrator zakłóceń z funkcją rejestratora kryterialnego
 • Wskaźnik współczynników jakościowych energii: THD, częstotliwość, ilość zaników, zapadów napięcia
 • Do 48 wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo: prądy, napięcia, wejścia 4-20 mA lub z czujników PT-100)
 • Do 233 przekaźników wyjściowych w pełni programowalnych w różnych konfiguracjach, w tym 8 styków mocnych kontaktronowych do bezpośredniego sterowania cewkami wyłączników
 • Do 128 programowalnych wejść dwustanowych do wizualizacji stanu łączników, współpracy z zabezpieczeniami zewnętrznymi
 • 16 programowalnych, dwukolorowych diod sygnalizacyjnych na panelu operatora
 • Rozbudowany system autokontroli z możliwością sygnalizacji ostrzeżeń
 • Zegar czasu rzeczywistego z możliwością synchronizacji
 • Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez maksymalnie cztery interfejsy RS-232 / RS-485 lub LAN (przewodowy lub światłowodowy) oraz poprzez standardowe gniazdo USB na płycie czołowej
 • Panel operatora z czytelnym, dotykowym i kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7 cali, klawiaturą nawigacyjną i numeryczną, z możliwością niezależnego montażu
 • Standardowo dołączane oprogramowanie użytkowe iZAZ Tools
 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (zmiana nastaw, konfiguracji)