Archiwalne wersje programu iZAZ Tools dla systemu Windows XP, Vista
izaz-1.0.210530-XP.ins.exe
izaz-1.0.210516-XP.ins.exe
izaz-1.0.191024-XP.ins.exe