iZAZ100

 • Opis ogólny
 • Zestaw zabezpieczeń
 • Sposób zamawiania
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Urządzenia iZAZ100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych. Są wśród nich przekaźniki napięciowe, prądowe, ziemnozwarciowe, częstotliwościowe, czasowe i specjalne. Charakteryzuje je dokładność i pewność działania, szeroki zakres nastawczy wartości wielkości rozruchowej i prosta obsługa oparta o funkcjonalny układ nastawczy i wyświetlacz LCD. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana duża ilość wejść/wyjść i rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe, a istotne znaczenie mają niewielkie rozmiary obudowy, niski pobór mocy i redukcja kosztów.

Oprócz funkcji zabezpieczeniowych iZAZ100 realizują funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Elementy konstrukcyjne tych przekaźników są montowane w niepalnej obudowie typu bezpiecznikowego, wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe. Obudowa jest przystosowana do montażu na szynie TS 35. Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej.

iZAZ100 wyposażony został w rejestrator ostatnich zadziałań, który umożliwia ilościową analizę zakłóceń występujących w pracy chronionego obiektu, dzięki zapisowi granicznych parametrów sygnałów analogowych, jakie zostały zmierzone od momentu wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji po zadziałaniu. Rejestrator ten umożliwia szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach kryterialnych które towarzyszyły zakłóceniu, co daje użytkownikowi możliwość weryfikacji nastaw.

Przekaźnik iZAZ100 został przystosowany do współpracy z czujnikiem błysku w celu realizacji funkcji zabezpieczenia łukochronnego.

Cechy funkcjonalne

 • Do trzech wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo)
 • Do czterech programowalnych przekaźników wyjściowych
 • Jedno wejście dwustanowe
 • Formowany impuls sterujący przy zadziałaniu
 • Pomiar bieżących wartości sygnałów wejściowych
 • Rejestrator ostatnich zadziałań
 • Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego
 • Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia
 • 4 diody LED do sygnalizacji optycznej najważniejszych stanów pracy urządzenia
 • Panel operatora z wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 2x16 oraz uproszczoną klawiaturą na płycie czołowej do obsługi urządzenia
 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania
 • Zabezpieczenie zmiany nastaw przed nieuprawnionym dostępem

Dostępność poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych zależy od konfiguracji obwodów wejściowych i wyjściowych. Dostępne są następujące wersje sprzętowe konfiguracji wejść analogowych (maksymalnie trzy wejścia analogowe):

I1.A1 - trzy wejścia prądowe In = 1 A
I5.A5 - trzy wejścia prądowe In = 5 A
IS - trzy wejścia na sensory prądowe
U1 - trzy wejścia napięciowe Un = 100 V
U2 - trzy wejścia napięciowe Un = 230 V
Io - wejście prądowe 3Io i wejście napięciowe 3Uo

Warianty prądowe A1, A5 wyposażone w dedykowane wejście czujnika błysku do realizacji zabezpieczenia łukochronnego. 

Zależnie od wybranej wersji urządzenie może być wyposażone w 3 lub 4 przekaźniki wykonawcze. Szczegóły dostępności funkcji w poszczególnych wariantach sprzętowych przedstawia Tabela 1. Karty katalogowej.

Biblioteka funkcji zabezpieczeniowych

 • Nadprądowe/podprądowe czterostopniowe, niezależne (50/37)
 • Łukochronne (warunek działania czwartego stopnia zabezpieczenia nadprądowego) (50A)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej, dwustopniowe, niezależne (46)
 • Nadprądowe cieplne (49M)
 • Nadnapięciowe/podnapięciowe czterostopniowe, niezależne (59/27)
 • Nadnapięciowe składowej przeciwnej, dwustopniowe, niezależne (47)
 • Nadczęstotliwościowe/podczęstotliwościowe napięciowe, czterostopniowe (81H/81L)
 • Ziemnozwarciowe czterostopniowe z nastawą stopni jako:
  • nadprądowe zerowoprądowe, niezależne (50N)
  • nadnapięciowe zerowonapięciowe (59N)
  • nadprądowe z blokadą napięciową (67N)
  • ziemnozwarciowe kierunkowe (59N/67N)
  • ziemnozwarciowe admitancyjne o charakterystyce kołowej (21N)
  • ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0÷90) °poj (21N)
 • Zewnętrzne (62)

W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, wariant sprzętowy, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego.

Przykłady zamówienia:

iZAZ100-3-I1-220 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 3 przekaźnikami programowalnymi w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 1 A, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.

iZAZ100-4-Io-220 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 4 przekaźnikami programowalnymi w wykonaniu ziemnozwarciowym, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na ostatniej stronie Karty Katalogowej.

iZAZ100

iZAZ100 - Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, wariant sprzętowy, wartość znamionową prądu/napięcia pomiarowego, wartość pomocniczego napięcia zasilającego.

Przykłady zamówienia:

iZAZ100-3-I1-220 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 3 przekaźnikami programowalnymi w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 1 A, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.

iZAZ100-4-Io-220 – Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 4 przekaźnikami programowalnymi w wykonaniu ziemnozwarciowym, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.

Szczegółowe informacje nt. sposobu zamawiania przedstawiono na ostatniej stronie Karty Katalogowej.

iZAZ100 - Zestaw zabezpieczeń

Dostępność poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych zależy od konfiguracji obwodów wejściowych i wyjściowych. Dostępne są następujące wersje sprzętowe konfiguracji wejść analogowych (maksymalnie trzy wejścia analogowe):

I1.A1 - trzy wejścia prądowe In = 1 A
I5.A5 - trzy wejścia prądowe In = 5 A
IS - trzy wejścia na sensory prądowe
U1 - trzy wejścia napięciowe Un = 100 V
U2 - trzy wejścia napięciowe Un = 230 V
Io - wejście prądowe 3Io i wejście napięciowe 3Uo

Warianty prądowe A1, A5 wyposażone w dedykowane wejście czujnika błysku do realizacji zabezpieczenia łukochronnego. 

Zależnie od wybranej wersji urządzenie może być wyposażone w 3 lub 4 przekaźniki wykonawcze. Szczegóły dostępności funkcji w poszczególnych wariantach sprzętowych przedstawia Tabela 1. Karty katalogowej.

Biblioteka funkcji zabezpieczeniowych

 • Nadprądowe/podprądowe czterostopniowe, niezależne (50/37)
 • Łukochronne (warunek działania czwartego stopnia zabezpieczenia nadprądowego) (50A)
 • Nadprądowe składowej przeciwnej, dwustopniowe, niezależne (46)
 • Nadprądowe cieplne (49M)
 • Nadnapięciowe/podnapięciowe czterostopniowe, niezależne (59/27)
 • Nadnapięciowe składowej przeciwnej, dwustopniowe, niezależne (47)
 • Nadczęstotliwościowe/podczęstotliwościowe napięciowe, czterostopniowe (81H/81L)
 • Ziemnozwarciowe czterostopniowe z nastawą stopni jako:
  • nadprądowe zerowoprądowe, niezależne (50N)
  • nadnapięciowe zerowonapięciowe (59N)
  • nadprądowe z blokadą napięciową (67N)
  • ziemnozwarciowe kierunkowe (59N/67N)
  • ziemnozwarciowe admitancyjne o charakterystyce kołowej (21N)
  • ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0÷90) °poj (21N)
 • Zewnętrzne (62)

iZAZ100 - Opis ogólny

Zastosowanie

Urządzenia iZAZ100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych. Są wśród nich przekaźniki napięciowe, prądowe, ziemnozwarciowe, częstotliwościowe, czasowe i specjalne. Charakteryzuje je dokładność i pewność działania, szeroki zakres nastawczy wartości wielkości rozruchowej i prosta obsługa oparta o funkcjonalny układ nastawczy i wyświetlacz LCD. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana duża ilość wejść/wyjść i rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe, a istotne znaczenie mają niewielkie rozmiary obudowy, niski pobór mocy i redukcja kosztów.

Oprócz funkcji zabezpieczeniowych iZAZ100 realizują funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Elementy konstrukcyjne tych przekaźników są montowane w niepalnej obudowie typu bezpiecznikowego, wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe. Obudowa jest przystosowana do montażu na szynie TS 35. Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej.

iZAZ100 wyposażony został w rejestrator ostatnich zadziałań, który umożliwia ilościową analizę zakłóceń występujących w pracy chronionego obiektu, dzięki zapisowi granicznych parametrów sygnałów analogowych, jakie zostały zmierzone od momentu wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji po zadziałaniu. Rejestrator ten umożliwia szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach kryterialnych które towarzyszyły zakłóceniu, co daje użytkownikowi możliwość weryfikacji nastaw.

Przekaźnik iZAZ100 został przystosowany do współpracy z czujnikiem błysku w celu realizacji funkcji zabezpieczenia łukochronnego.

Cechy funkcjonalne

 • Do trzech wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo)
 • Do czterech programowalnych przekaźników wyjściowych
 • Jedno wejście dwustanowe
 • Formowany impuls sterujący przy zadziałaniu
 • Pomiar bieżących wartości sygnałów wejściowych
 • Rejestrator ostatnich zadziałań
 • Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego
 • Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia
 • 4 diody LED do sygnalizacji optycznej najważniejszych stanów pracy urządzenia
 • Panel operatora z wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 2x16 oraz uproszczoną klawiaturą na płycie czołowej do obsługi urządzenia
 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania
 • Zabezpieczenie zmiany nastaw przed nieuprawnionym dostępem