Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

Nowość w programie iZAZ Tools - charakterystyki zabezpieczeń iZAZ200, iZAZ300, iZAZ400, iZAZ600. Po aktualizacji programu, w oknie nastaw pojawią się symbole charakterystyk dla wybranych typów funkcji. Podgląd chakaterystyk uwzględnia aktualne nastawy zabezpieczeń oraz możliwość użycia kalkulatora, który obliczy punkt na charakterystyce, po podaniu wartości pomiarowej. Istnieje możliwość podglądu kilku charakterystyk tego samego typu na jednej osi (charakterystyka wypadkowa), np. różnych stopni zabezpieczeń nadprądowych, co daje możliwość oceny skuteczności doboru nastaw dla poszczególnych stopni.

Nowa funkcjonalność programu iZAZ Tools - iZAZ-Scada. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie jednego zbiorczego obrazu synoptyki rozdzielni osobno dla poszczególnych sekcji, wraz z dodaniem wybranych pomiarów i stanu układu łączników poszczególnych pól. Przygotowanie łącza inżynierskiego (RS-485 ; sieć LAN) daje możliwość kompleksowej obsługi urządzeń iZAZ, a ponadto umożliwia ciągłą analizę stanu pracy pól łącznie z możliwością wykonywania sterowań łączników uwzględnionych w konfiguracji zespołów iZAZ. Jednocześnie dostępny jest zbiorczy rejestrator zdarzeń, zadziałań oraz zakłóceń ze wszystkich skonfigurowanych pól online. Aplikacja iZAZ Tools umożliwia automatycznie pobieranie plików rejestratorów zakłóceń w formacie COMTRADE do późniejszej analizy. Poza tym dostępny jest podgląd wewnętrznych stanów logiki w trybie online w każdym z urządzeń iZAZ.

iZAZ-Scada

Miło nam poinformować, że firma ZAZ-En sp. z o.o. otrzymała po raz kolejny tytuł „Geparda Biznesu” nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu. Tytuł przyznawany jest firmom, które w sposób dynamiczny rozwijają się na Polskim rynku.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 2948 firm województwa śląskiego, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.

 

Z satysfakcją informujemy, że firma ZAZ-En sp. z o.o. otrzymała tytuł „Geparda Biznesu 2016” nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł przyznawany jest firmom, które w sposób dynamiczny rozwijają się na Polskim rynku.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2017 r., tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskały 3184 firmy z siedzibą w miastach średniej wielkości i mniejszych miejscowościach.

 

W dniach 14-16 października 2015 r. w Zabrzu odbyła się XVIII Ogólnopolska konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” zorganizowana przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP przy współudziale spółki ZPrAE z Siemianowic Śl.

Firma ZAZ-En wygłosiła referat pt:
" Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora"

W referacie przedstawiono koncepcję nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% uzwojeń stojana generatora oraz porównano jego zasadę działania z obecnie stosowanymi układami, bazującymi na wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora, uziemionego przez rezystor. Firma ZAZ-En, w ścisłej współpracy z dr. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie, rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, wykorzystującym opisaną poniżej metodę.