Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

We wrześniowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych (9/15) Wydawnictwa SIGMA-NOT został opublikowany artykuł autorstwa Michała Krzęcio pt. „Zastosowania zespołów zabezpieczeń rodziny iZAZ”.

W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ, produkcji ZAZ-En na przykładach różnorodnych aplikacji w energetyce zawodowej, przemysłowej oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii. Zwrócono uwagę na możliwości funkcjonalne prostszych przekaźników iZAZ, w odniesieniu do bieżących potrzeb rynku elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

ZAZ-En jest jedną z wielu firm, działających na polskim rynku produkcji i usług w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Istnieje pięć lat i w tym czasie została opracowana rodzina urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, o wspólnej nazwie iZAZ , w nawiązaniu do „Zespołów Automatyki Zabezpieczeniowej”, a równocześnie nie bez sentymentu do lat pracy w ZEG-ENERGETYKA i urządzeń, w których konstruowanie i produkcję włożono wiele zaangażowania i pasji. Pierwsze lata istnienia firmy były poświęcone przede wszystkim opracowaniu podstawowej grupy urządzeń będących obecnie w ofercie. W ostatnich 2–3 latach rozpoczęła się sprzedaż urządzeń dla różnych aplikacji, począwszy od prostych przekaźników iZAZ100, a kończąc na szafach zabezpieczeń bloków generator-transformator z zabezpieczeniami iZAZ600.

W związku z optymalizacją nazewnictwa urządzeń, producent zabezpieczeń rezygnuje z używania nazwy iZAZ800 w odniesieniu do szafy zabezpieczeń z zabudowanymi zespołami zabezpieczeń iZAZ600. iZAZ800 nie stanowił odrębnego produktu, a tylko odnosił się do szafy zabezpieczeń z zabudowanymi zespołami iZAZ600 w różnych konfiguracjach.

We wrześniowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych (9/14) Wydawnictwa SIGMA-NOT został opublikowany artykuł autorstwa Zygmunta Kurana, Marcina Lizera i Michała Krzęcio pt. „Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ – rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora”.

W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ produkcji firmy ZAZ-En oraz propozycję rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana generatora średniej i dużej mocy.

Firma ZAZ-En w ścisłej współpracy z dr. inż. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, bazującego na iniekcji sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora. Przedstawiono koncepcję działania zabezpieczenia oraz sposób realizacji układu pomiarowego. (...) 

Prototypowa wersja zabezpieczenia zostanie zainstalowana na dużym bloku energetycznym w jednej z największych elektrowni w Polsce. Pozwoli to na praktyczną weryfikację działania układu modelowego, a także umożliwi sprawdzenie odporności na zakłócenia pojawiające się w typowych warunkach eksploatacyjnych.

W dniach 14-16 maja 2014 r. w Kozienicach odbyło się seminarium organizowane przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP pt. „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych”. Honorowy patronat nad seminarium sprawowało ENEA Wytwarzanie, a w ramach seminarium odbyła się atrakcyjna wycieczka po elektrowni Kozienice. Tematyka referatów przedstawiała ciekawe tematy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej bloków energetycznych dużej mocy pracujących i przewidywanych do uruchomienia w krajowych elektrowniach cieplnych.

Firma ZAZ-En wygłosiła referat przedstawiający produkty rodziny iZAZ przeznaczone do zabezpieczeń generatorów i bloków generator-transformator. Zapraszamy do zapoznania się z treścią referatu: "Możliwości urządzeń rodziny iZAZ do zabezpieczeń generatorów oraz bloków generator-transformator".

Opracowana przez zespół firmy ZAZ-En seria urządzeń, pod wspólną nazwą iZAZ, jest odpowiedzią na wyzwania rynku wynikające z bieżących trendów rozwoju elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne oraz eksploatacyjne umożliwiły opracowanie nowej rodziny urządzeń, które spełniają wyzwania stawiane przez rynek energetyki zawodowej oraz przemysłowej.

Podział urządzeń serii iZAZ wynika z optymalizacji kosztów w odniesieniu do możliwości sprzętowych i programowych. Stąd podział na poszczególne wykonania, począwszy od przekaźników iZAZ100 w obudowie typu bezpiecznikowego, wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe, przystosowanej do montażu na szynie TS35. Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w prostych układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej. Oprócz funkcji zabezpieczeniowych urządzenia te wyposażono w funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Niewielki koszt w odniesieniu do funkcjonalności, jest korzystnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby komunikacji z urządzeniem. Maksymalnie trzy wejścia analogowe umożliwiają realizację różnorodnych wariantów sprzętowych, od typowych trójfazowych zabezpieczeń nadprądowych, wielostopniowych, z uwzględnieniem charakterystyk czasowo-zależnych, poprzez trójfazowe zabezpieczenie napięciowe (nadnapięciowe, podnapięciowe, okienkowe), do zabezpieczeń ziemnozwarciowych, opartych o różne kryteria wykrywania zwarć doziemnych.