W dniach 14-16 października 2015 r. w Zabrzu odbyła się XVIII Ogólnopolska konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” zorganizowana przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP przy współudziale spółki ZPrAE z Siemianowic Śl.

Firma ZAZ-En wygłosiła referat pt:
" Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora"

W referacie przedstawiono koncepcję nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% uzwojeń stojana generatora oraz porównano jego zasadę działania z obecnie stosowanymi układami, bazującymi na wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora, uziemionego przez rezystor. Firma ZAZ-En, w ścisłej współpracy z dr. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie, rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, wykorzystującym opisaną poniżej metodę.