Wybierz swój język

Przegląd wiadomości i artykułów technicznych

W dniach 14-16 października 2015 r. w Zabrzu odbyła się XVIII Ogólnopolska konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” zorganizowana przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP przy współudziale spółki ZPrAE z Siemianowic Śl.

Firma ZAZ-En wygłosiła referat pt:
" Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora"

W referacie przedstawiono koncepcję nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% uzwojeń stojana generatora oraz porównano jego zasadę działania z obecnie stosowanymi układami, bazującymi na wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora, uziemionego przez rezystor. Firma ZAZ-En, w ścisłej współpracy z dr. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie, rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, wykorzystującym opisaną poniżej metodę.

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Template by Linelab.
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.